Image

Zespół Verum Audyt

Podstawowym wymaganiem, jakie stawiamy kandydatom do pracy jest posiadanie takich cech osobowości jak dokładność i skrupulatność. Kandydaci powinni ponadto posiadać zdolności analityczne, wykazywać inicjatywę i zaangażowanie w powierzone zadania oraz posiadać wiedzę z zakresu rachunkowosci i finansów.

Proces rekrutacji w Verum Audyt jest realizowany zgodnie z następującymi etapami:

Etap I – Ogłoszenie rekrutacyjne w portalu internetowym lub gazecie lokalnej

Etap II – Analiza dostarczonych przez Kandytatów aplikacji i ich wybór

Etap III – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami

Etap IV – Ostateczny wybór współpracownika

Jeśli spełniasz wyżej wymienione kryteria i jesteś zainteresowany podjęciem pracy, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: e-mail: biuro@verumaudyt.pl. Prosimy dołączyć do aplikacji klauzuę zezwalajacą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29.08.1997, Dz.U. Nr 133, poz.833.