Jak do nas trafić?

Sprawdź na mapie.

Skontaktuj się z nami

Biuro Warszawa Wola

ul: Radziwie 7/529

01-164 Warszawa

tel: +48 501 833 866

e-mail: biuro@verumaudyt.pl

Formularz kontaktowy

Kancelaria wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KRBR pod numerem 3908.

VERUM AUDYT sp. z o.o. • ul. Radziwie 7/529 • 01-164 Warszawa • NIP: 527-270-87-67 • Regon 147051182
Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XII Wydział Gosp. • KRS 0000493254 • Kapitał zakładowy 25 000 zł
Copyright © 2014 Verum Audyt