Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24

Uchwała o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile spółka ta została założona w systemie elektronicznym, może być podjęta w formie elektronicznej. Sytuacje takie uregulowane są art 270 pkt 21 kodeksu spółek handlowych. Spółki, które były zawiązywane u notariusza muszą uchwały podejmować w formie aktu notarialnego.

Wracając do spółek założonych w systemie S24, niestety nie wszystkie spółki mogą być zlikwidowane poprzez S24. Te, które były założone przed wrześniem 2015 roku muszą być likwidowane w formie uchwały przed notariuszem, ponieważ nie doszło do przeniesienia ich danych do nowego systemu.

Uchwałę o likwidacji spółki z o.o. podejmuje się poprzez jej podpisanie przez wszystkich wspólników spółki. Dokonywane jest to kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Niewątpliwie korzyścią jaką wprowadza elektroniczna likwidacja spółki są koszty i zaoszczędzony czas. Za uchwałę wraz z odpisami u notariusza trzeba zapłacić 700-900 zł. Do tego dochodzi opłata sądowa w wysokości 250 zł, która w przypadku likwidacji spółki z użyciem systemu S24 wynosi 200 zł.

Należy jednak pamiętać, że podjęcie uchwały o likwidacji to nie wszystko, tylko początek procesu. Kolejnym krokiem jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji w ciągu 15 dni oraz zatwierdzeniu go przez zgromadzenie wspólników.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *