Audyty podatkowe, doradztwo podatkowe

 • Przeprowadzanie audytów podatkowych dla małych i średnich firm

 • Doradztwo podatkowe, identyfikacja ryzyk podatkowych

 • Optymalizacje podatkowe i usługi doradcze

 • Doradztwo ksiegowe i rachunkowe

 • Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa
Biuro Rachunkowe Warszawa

Audyt finansowy, Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

 • Badanie jednostkowych rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych

 • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • Przegląd rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych

 • Usługi atestacyjne z zakresu doradztwa lub zarządzania wymagające posiadania wiedzy z zakresu rewizji finansowej

Biuro Rachunkowe Warszawa

Nadzór nad księgowością, weryfikacja ksiąg rachunkowych

 • Weryfikacja / kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • Weryfikacja / kontrola sporządzania deklaracji i informacji podatkowych, a także sprawozdań finansowych
 • Kontrola dokumentacji księgowej pod kątem formalnym i rachunkowym
 • Nadzór nad księgowością prowadzoną w Firmie Klienta

 • Weryfikacja i ocena systemu kontroli wewnętrznej w Firmie

 • Proponowanie usprawnień w związku ze zidentyfikowanymi słabościami
Biuro Rachunkowe Warszawa

Due Dilligence, badania planów zgodnie z KSH

 • Przeprowadzanie przeglądów due dilligence (na potrzeby zakupu / fuzji / przejęć spółek)

 • Badanie planu przekształcenia

 • Badanie planów podziału i połączenia spółek

 • Badanie sprawozdania założycieli zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych

 • Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa
Due dilligence Warszawa

Biuro Rachunkowe - Outsourcing usług księgowych

 • Usługi księgowe- wsparcie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Spółek

 • Pomoc podatkowa, CIT, VAT, PIT
 • Pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowosci oraz Zakładowego Planu Kont

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych

 • Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wg. PSR oraz MSR/MSSF

 • Doradztwo przy przekształcaniu sprawozdań finansowych oraz przy sporządzaniu konsolidacji
Biuro Rachunkowe Warszawa

Optymalizacja podatkowa

 • Konsultacje podatkowe dla firm oraz osób indywidualnych

 • Doradztwo dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, a także dla firm już funkcjonujących na rynku

 • Analiza przedsiębiorstwa w celu dopasowania indywidualnej strategii podatkowej

 • Wypełnianie deklaracji podatkowych, sporządzanie pism
 • Dla stałych Klientów doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej wliczone w cenę usługi podstawowej

Biuro Rachunkowe Warszawa

Doradztwo w rachunkowości, Konsulting

 • Analiza sytuacji majątkowej i finansowej, analiza opłacalności prowadzonych i planowanych projektów
 • Proponowanie usprawnień, przegląd dotychczasowych procedur oraz wdrażanie nowych
 • Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa i inne usługi
 • Doradztwo przy tworzeniu procedur i instrukcji związanych z finansami
 • Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedur kontroli wewnętrznej
 • Przegląd procesów pod kątem ich zgodności z przepisami
 • Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa
Biuro Rachunkowe Warszawa

Audyty informatyczne

 • Audyt informatyczny dla małych i średnich firm

 • Audyt bezpieczeństwa IT dla małych i średnich firm

 • Audyt sprzętu i infrastruktury technologii informacji informatycznej

 • Doradztwo w zakresie optymalizacji środowiska informatycznego

Biuro Rachunkowe Warszawa