• Demo Image

Księgowość dla spółek z o.o. Warszawa

Oferujemy rzetelną księgowość dla małych firm będących spółkami z o.o., w ramach której wykonujemy czynności związane z założeniem oraz prowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, przygotowywaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i nie tylko. Nasze profesjonalne usługi księgowe to najlepszy wybór, który pozwoli Państwu mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa.

Nasze usługi księgowe dla spółek dostępne są w 3 pakietach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla spółek jest zawsze odpowiednio dopasowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zapraszamy Państwa do kontaktu – gdy poznamy Państwa oczekiwania, dobierzemy pakiet, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możecie Państwo liczyć na księgowość spółek utrzymaną na najwyższym poziomie.

Napisz do nas, przygotujemy wycenę księgowości

Na księgowość spółki z o.o. składają się następujące usługi i czynności:

  • Analiza umowy/statutu spółki przy jej założeniu
  • Doradztwo przy zakładaniu spółki z o.o. (w tym w szczególności podatkowe oraz rachunkowe)
  • Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Obsługa płacowa oraz ZUS (bieżąca obsługa pracownicza)
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK
  • Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków i innych instytucji
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych)

Pakiety usług księgowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: 

Oferujemy 3 Pakiety usług księgowych. Dodatkowe informacje o pakietach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe oraz doradcze z zakresu bieżącej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Założenie spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć już przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed zawarciem umowy spółki warto przeanalizować kilka kwestii. Są to m.in. następujące pytania: Zawrzeć umowę spółki z o.o. w systemie S 24 przez internet, czy udać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobowiązany do zapłaty ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak wyliczyć efektywność działalności? Te i wiele innych wątpliwości wyjaśni Państwu nasz Zespół księgowy.

Szukasz informacji o założeniu spółki przez Internet? Zapoznaj się z naszymi wpisami:

PAKIET SMART

Biuro Rachunkowe

Księgowość spółki z o.o. w możliwie niskiej cenie, optymalizacja kosztów księgowych

PAKIET STANDARD

Audyt Finansowy i Księgowy Firmy

Rozszerzona, profesjonalna księgowość spółek, w tym księgowość spółki komandytowej

PAKIET PREMIUM

doradztwo i konsulting

Księgowość dla wymagających, w tym księgowość spółki akcyjnej wg PSR, MSSF

Szukasz wysokiego standardu usług?

Nasza Kancelaria księgowa świadczy usługi księgowe i doradcze w oparciu o uprawnienia zawodowe.

Profesjonalne usługi księgowe - Księgowość spółki z o.o. Warszawa

Księgowość spółki z o.o - Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, Dodatkowe sprawozdania dla banków i innych instytucji, Raportowanie do NBP, Raportowanie do GUS, Doradztwo przy zakładaniu spółek, dobór odpowiedniej formy prawnej, Księgowość spółki akcyjnej - Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych i osobowych, Obsługa podatkowa: podatki dochodowe CIT, PIT, Obsługa podatkowa: podatek od towarów i usług VAT, Kalkulacja płac, rozliczenia PIT, rozliczenia ZUS, Księgowość spółki komandytowej - Doradztwo i optymalizacja przy zakładaniu spółki komandytowej, Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Księgowość spółek akcyjnych, Księgowość spółek komandytowych, Księgowość podmiotów zagranicznych, Księgowość dla firm - Sprawozdawczość finansowa, Zasady rachunkowości, MSR/MSSF, PSR, Standardy międzynarodowe, Standardy polskie, Pakiety sprawozdawcze - raportowanie grupowe, Biuro Rachunkowe Warszawa, Więcej o usługach księgowych i podatkowych: Oferta