Księgowość spółek

Oferujemy profesjonalną księgowość spółki z o.o., w ramach której wykonujemy czynności związane z założeniem i prowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, przygotowywaniem dokumentacji i deklaracji podatkowych i inne. Księgowość prowadzona w sposób profesjonalny i rzetelny to najlepszy wybór, który pozwoli Państwu mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa.

Nasze usługi księgowe dla firm dostępne są w 3 pakietach - SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla spółek zawsze jest odpowiednio dopasowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zapraszamy Państwa do kontaktu - gdy poznamy Państwa oczekiwania, dobierzemy pakiet, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość spółek utrzymaną na najwyższym poziomie.

 

Napisz do nas, przygotujemy wycenę księgowości

Na księgowość spółki z o.o. składają się następujące usługi i czynności:

  • Analiza umowy / statutu spółki przy jej założeniu,
  • Doradztwo przy zakładaniu spółki z o.o. (w tym, w szczególności podatkowe oraz rachunkowe),
  • Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Obsługa płacowa oraz ZUS (bieżąca obsługa pracownicza),
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,
  • Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków i innych instytucji,
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Oferujemy 3 Pakiety usług księgowych. Dodatkowe informacje o pakietach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe oraz doradcze z zakresu bieżącej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć już przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed zawarciem umowy spółki warto przeanalizować kilka kwestii. Są to m.in. następujące pytania: Zawrzeć umowę spółki z o.o. w systemie S 24 przez Internet czy udać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobowiązany do zapłaty ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak wyliczyć efektywność działalności? Te i wiele innych wątpliwości wyjaśni Ci nasz Zespół księgowy.

 

Szukasz informacji o założeniu spółki przez Internet? Zapoznaj się z naszymi wpisami:

PAKIET SMART

Biuro Rachunkowe

Księgowość spółki z o.o. w możliwie niskiej cenie, optymalizacja kosztów księgowych

PAKIET STANDARD

Audyt Finansowy i Księgowy Firmy

Rozszerzona, profesjonalna księgowość spółek, w tym księgowość spółki komandytowej

PAKIET PREMIUM

doradztwo i konsulting

Księgowość dla wymagających, w tym księgowość spółki akcyjnej wg PSR, MSSF

Szukasz wysokiego standardu usług?

Nasza Kancelaria księgowa świadczy usługi księgowe i doradcze w oparciu o uprawnienia zawodowe.

Profesjonalne usługi księgowe - Księgowość spółki z o.o. Warszawa

Księgowość spółki z o.o - Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, Dodatkowe sprawozdania dla banków i innych instytucji, Raportowanie do NBP, Raportowanie do GUS, Doradztwo przy zakładaniu spółek, dobór odpowiedniej formy prawnej, Księgowość spółki akcyjnej - Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych i osobowych, Obsługa podatkowa: podatki dochodowe CIT, PIT, Obsługa podatkowa: podatek od towarów i usług VAT, Kalkulacja płac, rozliczenia PIT, rozliczenia ZUS, Księgowość spółki komandytowej - Doradztwo i optymalizacja przy zakładaniu spółki komandytowej, Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Księgowość spółek akcyjnych, Księgowość spółek komandytowych, Księgowość podmiotów zagranicznych, Księgowość dla firm - Sprawozdawczość finansowa, Zasady rachunkowości, MSR/MSSF, PSR, Standardy międzynarodowe, Standardy polskie, Pakiety sprawozdawcze - raportowanie grupowe, Biuro Rachunkowe Warszawa, Więcej o usługach księgowych i podatkowych: Oferta