• Demo Image

Usługi doradcze - w tym doradztwo podatkowe, badanie procesów biznesowych, wsparcie w audycie wewnętrznym Warszawa

Doradztwo księgowe, doradztwo biznesowe. Wśród usług jakie oferujemy znajdują się usługi doradcze z zakresu wsparcia biznesowego, doradztwa księgowego oraz doradztwa podatkowego. Na zlecenie naszych klientów wykonujemy m.in.: przeglądy procesów biznesowych funkcjonujących w Spółce, audyty wewnętrzne systemu kontroli wewnętrznej oraz pozostałe usługi doradcze, w tym również usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Usługi naszej Kancelarii wykonywane są przez ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie w zdobyte w audycie finansowym oraz księgowości. Celem oferowanych przez nas usług jest wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej, co prowadzić ma przede wszystkim do tego, aby jednostka mogła osiągać założone wcześniej cele biznesowe.

W zakres czynności prowadzących do usprawnienia i umocnienia mechanizmów kontroli wewnętrznej wchodzą:

  • wsparcie w zarządzaniu, analizy rentowności, weryfikacje danych finansowych,
  • analiza ksiąg i rozliczeń pod kątem podatkowym,
  • identyfikacja ryzyk w przedsiębiorstwie, w tym podatkowych,
  • badanie procesów biznesowych,
  • modyfikacja istniejących zasad i instrukcji,
  • ocena funkcjonującego systemu kontroli,
  • identyfikacja nieprawidłowości w systemie kontroli,
  • określenie zasad i zakresów odpowiedzialności,
  • wydanie rekomendacji, wdrożenie rozwiązań oraz późniejszy monitoring.

Po zakończeniu czynności audytorskich z zakresu badania procesów biznesowych oraz systemu kontroli wewnętrznej, dokonujemy podsumowania prac oraz wydajemy rekomendacje w formie raportu. Każdy raport omawiany jest wraz z Kierownictwem Spółki po zakończeniu czynności audytorskich. Na zlecenie Klienta wykonujemy dodatkowe usługi monitoringu wdrożenia rekomendacji wydanych w związku z przeprowadzonym audytem - taka kontrola przeprowadzana jest najczęściej po kilku tygodniach od zakończenia czynności audytowych i prowadzi do oceny, czy w Spółce prawidłowo wdrożono zaproponowane przez nas rozwiązania, a w szczególności czy są one skuteczne.

Doradztwo księgowe

Dla Klientów chcących dokonać okresowego przeglądu ksiąg, pod kątem występowania ryzyk i błędów podatkowych oferujemy usługi z zakresu doradztwa podatkowego.

Doradztwo podatkowe

Najczęściej dotyczy specyficznych problemów podatkowych lub wykonywane jest całościowo poprzez audyt podatkowy całokształtu działalności Klienta.

Więcej informacji z zakresu doradztwa podatkowego znajdziesz tutaj: Doradztwo podatkowe Warszawa.

Więcej informacji na temat pozostałych oferowanych przez nas usług znajdziesz tutaj: Usługi doradcze i audytorskie.