• Demo Image

Księgowość spółki komandytowej Warszawa

Oferujemy profesjonalną księgowość spółki komandytowej, w ramach której wykonujemy czynności związane z założeniem i prowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, przygotowywaniem dokumentacji i deklaracji podatkowych.

Napisz do nas, przygotujemy wycenę księgowości

Na księgowość spółki komandytowej składają się m.in. poniższe czynności:

  • Analizę umowy spółki przy założeniu spółki komandytowej oraz wskazanie obszarów do poprawy,
  • Doradztwo przy zakładaniu spółki komandytowej (w tym, w szczególności podatkowe oraz rachunkowe),
  • Prowadzenie ksiąg handlowych spółek komandytowych oraz ksiąg komplementariusza,
  • Rozliczenia podatkowe wspólników- komandytariuszy i komplementariuszy,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Obsługa płacowa oraz ZUS (bieżąca obsługa pracownicza),
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,
  • Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków i innych instytucji,
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia).

Profesjonalna obsługa księgowa spółek komandytowych 

Oferujemy usługi księgowe oraz doradcze z zakresu bieżącej obsługi księgowej spółek komandytowych jak i doradztwo przy ich zakładaniu.

Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest korzystne ze względów podatkowych poprzez wyeliminowanie podwójnego opodatkowania, a także ze względu na korzyści związane z ograniczeniem odpowiedzialności za zobowiązania. Jeśli zastanawiasz się nad optymalizacją swojej działalności, skontaktuj się z nami. Nasz zespół objaśni takie kwestie jak: zasady prowadzenia spółki komandytowej, opodatkowanie wspólników, podział zysków ze spółki komandytowej, funkcje komandytariuszy i komplementariuszy, wysokość składek ZUS oraz wiele innych.

 

Oferujemy 3 Pakiety usług księgowych. Dodatkowe informacje o pakietach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Szukasz wysokiego standardu usług?

Nasza Kancelaria księgowa świadczy usługi księgowe i doradcze w oparciu o uprawnienia zawodowe.

PAKIET SMART

Biuro Rachunkowe

Księgowość spółki z o.o. w możliwie niskiej cenie, optymalizacja kosztów księgowych

PAKIET STANDARD

Audyt Finansowy i Księgowy Firmy

Rozszerzona, profesjonalna księgowość spółek, w tym księgowość spółki komandytowej

PAKIET PREMIUM

doradztwo i konsulting

Księgowość dla wymagających, w tym księgowość spółki akcyjnej wg PSR, MSSF

Profesjonalne usługi księgowe - Księgowość spółki komandytowej. Warszawa

Księgowość spółki komandytowej - Doradztwo i optymalizacja przy zakładaniu spółki komandytowej, Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Księgowość spółek akcyjnych, Księgowość spółek komandytowych, Księgowość podmiotów zagranicznych, Księgowość dla firm - Sprawozdawczość finansowa, Zasady rachunkowości, MSR/MSSF, PSR, Standardy międzynarodowe, Standardy polskie, Pakiety sprawozdawcze - raportowanie grupowe, Księgowość spółki z o.o - Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, Dodatkowe sprawozdania dla banków i innych instytucji, Raportowanie do NBP, Raportowanie do GUS, Doradztwo przy zakładaniu spółek, dobór odpowiedniej formy prawnej, Księgowość spółki akcyjnej - Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych i osobowych, Obsługa podatkowa: podatki dochodowe CIT, PIT, Obsługa podatkowa: podatek od towarów i usług VAT, rozliczenia PIT, rozliczenia ZUS, Biuro Rachunkowe Warszawa, Więcej o usługach księgowych i podatkowych: Oferta