Audyt Finansowy - Księgowość - Doradztwo

Poszukujesz audytora lub księgowego? Napisz do nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem księgowych, audytorów i doradców. Nasza działalność nie jest typowa. To co nas wyróżnia to indywidualne podejście do Klienta i koncentracja na jego potrzebach. Przede wszystkim nie prowadzimy działalności „masowej”. Prowadzimy księgowość i wykonujemy audyty dla maksymalnie kilkunastu przedsiębiorstw. Jesteśmy lojalni i pracowici. Znamy się na księgowości, audycie, podatkach i angażujemy się w to co robimy. Nasi główni Klienci to spółki prawa handlowego, głównie z o.o., komandytowe i akcyjne, w tym notowane na GPW i rynkach równoległych. Nasze optymalizacje podatkowe to nie agresywna polityka unikania opodatkowania. Przede wszystkim zachowujemy zdrowy rozsądek, myślimy o przyszłości i skutkach podjętych dzisiaj decyzji. Jeśli potrzebujesz audytu finansowy lub księgowego dla firmy albo usługi biura rachunkowego skontaktuj się z nami.

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Koncentrujemy się na rozwoju naszych usług, ich bezpieczeństwie i fachowości. Dlatego właśnie poszukujemy Klientów – Partnerów, z którymi możemy się rozwijać. Współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, prawnikami i audytorami oraz księgowymi. Zajmujemy się profesjonalnym świadczeniem usług doradczych (podatki, księgowość, IT), obsługi księgowej (biuro rachunkowe dla spółek kapitałowych i osobowych oraz przedstawicielstw i oddziałów podmiotów zagranicznych) oraz audytu (audyty księgowe, audyty podatkowe, audyty informatyczne) dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasza działalność koncentruje się na kompleksowej obsłudze firm począwszy od usług księgowych prowadzenia ksiąg rachunkowych po audyty księgowe, finansowe, podatkowe i informatyczne. Zajmujemy się również audytem wewnętrznym (badanie procesów biznesowych i systemów kontroli wewnętrznej), sporządzaniem dodatkowych sprawozdań: sprawozdań finansowych, dodatkowych sprawozdań wymaganych przepisami prawa, sprawozdań i pakietów konsolidacyjnych.

Audyt finansowy, badanie sprawozdań finansowych, usługi audytorskie

Świadczeniem usług z zakresu badania i przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych usług rewizji finansowej zajmuje się wyspecjalizowany podmiot Kancelaria Biegłego Rewidenta "Verum Audyt" sp. z o.o. Verum Audyt jest podmiotem uprawnionym. Kancelaria  wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3908.

W Verum Audyt zajmujemy się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi / międzynarodowymi standardami rachunkowości, przeprowadzaniem przeglądów, due diligence finansowym w związku z fuzjami, przejęciami i zakupami spółek. Przeprowadzamy wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych badania planów przekształceń, podziałów. Przygotowujemy raporty / analizy i sprawozdania niezbędne do prawidłowego zarządzania firmą. Dostarczamy Klientowi pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Przekazujemy szczegółowe informacje o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, wskazujemy obszary do poprawy oraz występujące zagrożenia dla działalności.

Poza usługami audytu finansowego świadczonymi przez Verum Audyt realizujemy również zlecenia z zakresu audytu wewnętrznego, które koncentrują się na doradztwie biznesowym i polegają na weryfikacji funkcjonujących procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnętrznej. Taka wyspecjalizowana działalność z zakresu audytu i księgowości świadczona jest przez Verum Numerica.

W naszej działalności koncentrujemy się na kompleksowej obsłudze Firm, z którymi współpracujemy. Korzystając z usług Verum nasi Klienci otrzymują fachową pomoc i doradztwo niezbędne przy prowadzeniu działalności. W skład naszego zespołu wchodzą eksperci posiadający doświadczenie w audycie, księgowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej. Przede wszystkim oferujemy audyt finansowy i księgowy firmy. Verum - Audyt Finansowy Księgowość Doradztwo

Biuro rachunkowe, obsługa płacowa, outsourcing księgowy

Świadczymy usługi biura rachunkowego i obsługi płacowej. Koncentrujemy się na profesjonalnej obsłudze naszych Klientów. Nie prowadzimy działalności masowej. Nasza strategia przy outsourcingu księgowym to znajomość każdego Klienta, którego obsługujemy oraz znajomość indywidualnych transakcji i zagadnień księgowo - podatkowych. Nasze biuro rachunkowe posiada wdrożony i skuteczny system kontroli wewnętrznej jakości, który ma na celu minimalizację ryzyka popełnienia błędu oraz identyfikację zagrożeń działalności naszych Klientów

Oferujemy wsparcie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych i spółek osobowych zobligowanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Wspieramy Klientów w sprawach pracowniczych. Świadczymy usługi z zakresu optymalizacji podatkowej, która polega na opracowaniu indywidualnej strategii podatkowej. Dla Firm, które posiadają własne działy księgowe oferujemy usługę nadzoru nad księgowością w siedzibie Firmy Klienta (kontrola księgowa). Usługa ta polega na monitorowaniu procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach, przeglądzie i usprawnianiu procesów, a nawet okresowego sporządzania sprawozdań finansowych lub sprawozdań na cele podatkowe.

Specjalizujemy się w wybranych branżach: głównie usługi, ale również handel, usługi budowlane, informatyczne, transport, reklama, PR, marketing, consulting.

Naszą ofertę biura rachunkowego kierujemy do Przedsiębiorców, dla których kluczowe znaczenie ma jakość świadczonych usług, w tym również minimalizacja ryzyk, głównie ryzyka podatkowego.

Weryfikacje księgowe, nadzór księgowy

Nasz zespół wykonuje czynności z zakresu weryfikacji księgowych i nadzoru księgowego. Weryfikacje księgowe polegają na sprawdzeniu czy księgowość spółki jest prowadzona rzetelnie i prawidłowo. Podczas weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz podatkowych weryfikujemy obszary księgowe i podatkowe. W wyniku tych prac przedstawiamy Klientowi wnioski w postaci raportu, który zawiera opis nieprawidłowości.

Najczęstsze nieprawidłowości podczas weryfikacji księgowych to błędy w sprawozdaniach finansowych oraz zeznaniach podatkowych, ale także w obszarach z zakresu płac, czy kadr. W zależności od potrzeb klienta dokonujemy najczęściej następujących sprawdzeń: prawidłowości rozliczeń podatku VAT, prawidłowości rozliczeń podatku CIT, prawidłowości rozliczeń podatku PIT oraz zgodności sprawozdania finansowego rocznego z ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości przyjętymi przez Zarząd spółki.

Konsulting, doradztwo, usługi pomocnicze

Verum świadczy usługi takie jak: konsulting, doradztwo w biznesie, analiza ksiąg rachunkowych, doradztwo przy zakładaniu firm, audyt finansowy i księgowy firmy, a także optymalizacja podatkowa dla strat-upów. Wyróżnia nas indywidualne podejście do Klienta. Nasza oferta skierowana jest do zorientowanych na rozwój Firm poszukujących doradców i partnerów w biznesie, którym mogą powierzyć swoje sprawy finansowo - księgowe.

Współpracując z nami Klienci zyskują wykwalifikowanych ekspertów, profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem zawodowym w księgowości, audycie, sprawozdawczości i rewizji finansowej. Przy obsłudze Klientów koncentrujemy się na dochowaniu należytej staranności na każdym etapie świadczonych usług. Kompleksowa obsługa, jaką oferujemy, odciąża naszych Klientów i przekłada się na oszczędność ich czasu, a przede wszystkim możliwość koncentracji na kluczowym biznesie. Oferujemy elastyczne rozwiązania - współpracując z nami korzystasz z rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.

Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Usługę wyprowadzania zaległości księgowych i podatkowych kierujemy do Zarządów spółek, odpowiedzialnych za rachunkowość i podatki w spółce, którzy jeszcze nie zlecili usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w związku z czym powstały zaległości dokumentacyjne. Usługę kierujemy do spółek prawa handlowego: spółek z o.o., komandytowych i akcyjnych.

Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych to również usługa dla osób sprawujących nadzór w spółkach, które podejrzewają, że pracownicy czy biuro księgowe mogą popełniać błędy w rozliczeniach podatkowych lub sprawozdawczości finansowej. Usługę kierujemy do spółek prawa handlowego: spółek z o.o., komandytowych i akcyjnych.

Doradztwo podatkowe, optymalizacje podatkowe

W zakres naszych usług wchodzi doradztwo podatkowe i inne usługi podatkowe. Na zlecenie naszych Klientów wykonujemy okresowe lub całościowe audyty podatkowe ksiąg rachunkowych pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego. Celem takich audytów jest również identyfikacja zagrożeń, w tym ryzyk działalności i podatkowych, jak również identyfikacja możliwych optymalizacji.

Analizujemy transakcje jakie są zawierane przez Klientów oraz wskazujemy na występujące nieprawidłowości i błędy. Podczas audytu podatkowego wskazujemy także na występujące ryzyka podatkowe. Wynikiem przeprowadzonych przez nas czynności jest pisemny (ewentualnie ustny) raport z audytu, w którym opisujemy stan faktyczny, w tym występujące nieprawidłowości, wydajemy rekomendacje oraz wskazujemy obszary do poprawy. Audyt finansowy i księgowy firmy pomaga w usprawnieniu procesów występujących w spółce oraz identyfikację kluczowych ryzyk.

Usługi audytorskie, księgowe, podatkowe

Usługi księgowe, podatkowe i audytorskie świadczone są przez naszych partnerów na terenie całej Polski, jednak nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na terenie województwa mazowieckiego (głównie Warszawa). Usługi z zakresu doradztwa księgowego i obsługi księgowej świadczymy w Warszawie, jednak usługi z zakresu audytu finansowego, audytu IT, weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz nadzoru nad księgowością są również świadczone poza Warszawą. Udogodnieniem jest fakt, że audyt finansowy i księgowy firmy może być wykonywany zdalnie.

Usługi audytu informatycznego (bezpieczeństwo, infrastruktura, optymalizacja środowiska IT)

Usługi audytu informatycznego obejmują zarówno kwestię bezpieczeństwa jak i weryfikacji konfiguracji środowiska informatycznego jednostki. Przeprowadzamy weryfikacje środowiska IT funkcjonującego w firmach. Badamy jakość i wystarczalność zasobów sprzętowych oraz ich możliwości i odpowiedniość. Weryfikujemy także aspekt bezpieczeństwa w sieci oraz wystarczalność kopii zapasowych.

W wyniku przeprowadzonych prac dochodzi do sporządzenia raportu, który zawiera wnioski z przeprowadzonego audytu IT. Raport taki zawiera informacje o zagrożeniach, proponuje usprawnienia i rekomendacje podnoszące bezpieczeństwo systemów IT.

O naszym Konsorcjum

Naszą ofertę księgową kierujemy do Firm poszukujących Kancelarii, która skoncentruje się na ich indywidualnych potrzebach. Jak już podkreślaliśmy, nie prowadzimy działalności masowej, przez co jesteśmy w stanie angażować się w działalność naszych Klientów oraz poza typowymi usługami księgowymi tworzyć wartość dodaną. Wykonujemy audyt finansowy i księgowy firmy.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów - księgowych, audytorów oraz doradców. Doświadczenie zdobywaliśmy pracując wiele lat po stronie Klienta jako osoby zarządzające, jak również w międzynarodowych firmach audytorskich, doradczych, księgowych. Tworząc Kancelarię VERUM zdecydowaliśmy się odejść z wielkich korporacji oraz zarządów spółek, po to aby świadczyć usługi na wysokim poziomie na korzystnych dla naszych Klientów warunkach.

Kancelaria

Nasza kancelaria księgowa odpowiada za należyte wykonanie umów i dysponuje aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozszerzonym ponad zakres obowiązkowy. Osoby, którym nasi Klienci powierzają prowadzenie ksiąg rachunkowych posiadają najwyższe kwalifikacje. Każdy manager w zespole VERUM posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe. Usługi księgowe biura rachunkowego oraz nadzoru księgowego są świadczone z wykorzystaniem wewnętrznego systemu kontroli jakości.

Nasi Klienci w ramach usług przez nas świadczonych otrzymują do dyspozycji księgową, która na bieżąco wyjaśnia wszelkie nieprawidłowości- braki i błędy formalne w dokumentacji. Praca księgowych weryfikowana jest przez managerów- doświadczonych ekspertów w księgowości, rewizji finansowej i podatkach.

Uważamy, że w działalności, którą prowadzimy kluczowe są wiedza i kompetencje pracowników, dlatego nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści, którzy przyczyniają się do rozwoju Firm naszych Klientów.

Firma Audytorska

Verum to również firma audytorska. Kancelaria audytorska wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3908. Verum Audyt zajmuje się czynnościami obligatoryjnego i fakultatywnego badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych. Klienci Verum to głównie spółki z o.o. i akcyjne, w tym notowane na GPW oraz rynkach równoległych.

Współpracujemy z biegłymi rewidentami, wyspecjalizowanymi ekspertami księgowymi, doradcami podatkowymi oraz prawnikami. Dla bezpieczeństwa naszego i Klienta analizujemy działalność spółek, które obsługujemy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zidentyfikować występujące ryzyka podatkowe i działalności oraz zakomunikować je naszym Klientom. Aby pozyskać odpowiednia wiedzę o spółce, najczęściej w tym celu przeprowadzamy audyt finansowy i księgowy firmy.

BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA

Biuro Rachunkowe

Biuro rachunkowe Warszawa. Obsługa księgowa i płacowa firm. Optymalizacje podatkowe

AUDYT FINANSOWY I KSIĘGOWY FIRMY

Audyt Finansowy i Księgowy Firmy

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych. Audyt finansowy i księgowy firmy

DORADZTWO I KONSULTING

doradztwo i konsulting

Nadzór nad księgowością. Usługi biegłego rewidenta. Usługi audytorskie i księgowe

BIURO RACHUNKOWE - USŁUGI KSIĘGOWE (księgi handlowe, obsługa płacowa), AUDYT FINANSOWY I KSIĘGOWY FIRMY  (badanie i przegląd sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości), DORADZTWO PODATKOWE (interpretacje podatkowe, ceny transferowe - dokumentacja, opinie podatkowe), AUDYT FINANSOWY FIRMY (audyty podatkowe i księgowe dla małych i średnich firm), DUE DILIGENCE (przegląd due diligence w związku z fuzjami, przejęciami, zakupem spółek, WERYFIKACJA KSIĄG RACHUNKOWYCH (audyt księgowy), USŁUGI DORADCZE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI (w tym nadzór nad księgowością, weryfikacje ksiąg rachunkowych), KONSULTACJE Z ZAKRESU OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ (przeglądy podatkowe, doradztwo podatkowe), KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKI (założenie spółki komandytowej, budżetowanie, optymalizacje z uzyciem spółki komandytowej), DODATKOWE USŁUGI REWIZJI FINANSOWEJ ZGODNIE Z KSH (badanie planów przekształcenia, połączenia, podziału i innych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych), AUDYT WEWNĘTRZNY I DORADZTWO (badanie procesów biznesowych, wsparcie w audycie wewnętrznym, doradztwo podatkowe), AUDYT INFORMATYCZNY (bezpieczeństwo, infrastruktura, optymalizacja środowiska IT), DORADZTWO W ZARZĄDZANIU (audyty sprawozdań finansowych, analizy finansowe, audyty danych księgowych), WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWYCH I PODATKOWYCH (sporządzanie zaległej dokumentacji, eliminacja błędów księgowych i podatkowych). Obsługa księgowa i płacowa zagranicznych oddziałów oraz spółek z kapitałem zagranicznym, doradztwo dla spółek ACCOUNTING FIRM WARSZAWA.