• Demo Image

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe Warszawa. Wszystko, czego potrzebujesz w zakresie doradztwa podatkowego: interpretacje, optymalizacje i audyty podatkowe, ceny transferowe, bezpośrednia pomoc doradcy.

Eksperci podatkowi naszej kancelarii stanowią wsparcie dla działów audytu finansowego oraz outsourcingu księgowego. Ich zadaniem jest pomoc naszym Klientom poprzez oferowanie rzetelnej i fachowej obsługi w zakresie doradztwa podatkowego dla firm oraz klientów indywidualnych. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo rozliczeń naszych Klientów.

W zakresie doradztwa podatkowego firma Verum Audyt świadczy następujące usługi:

 • bieżące doradztwo podatkowe,
 • prowadzenie dokumentacji transfer pricing, czyli cen transferowych, 
 • interpretacje podatkowe,
 • audyt podatkowy,
 • opinie i analizy podatkowe,
 • optymalizacja podatkowa.

W celu złożenia zapytania ofertowego zapraszamy do wypełnienia formularza w zakładce Kontakt lub wysłania wiadomości w formie e-mail na biuro@verumaudyt.pl

Realizując powierzoną nam pracę z zakresu doradztwa podatkowego dla firm i klientów indywidualnych, wykorzystujemy sprawdzone techniki i metody wzbogacone przez własne doświadczenie. Termin prowadzenia prac ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem, w taki sposób, aby zapewnić terminowe wykonanie powierzonych nam czynności z zakresu doradztwa podatkowego. Osobą realizującą usługi doradztwa podatkowego jest ekspert podatkowy posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Nasi pracownicy specjalizujący się w prawie podatkowym oraz bilansowym doradzą Państwu w kwestii:

 • optymalizacji przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • najkorzystniejszych form prowadzenia działalności,
 • doradztwa przy przeprowadzaniu istotnych transakcji (minimalizacja ryzyk podatkowych i optymalizacja podatkowa),
 • weryfikacji dotychczasowych obciążeń podatkowych oraz rekomendacji zmian,
 • bieżącego doradztwa związanego z kwestiami podatkowymi i rachunkowymi,
 • kontroli podatkowych – reprezentowanie Klientów na poszczególnych etapach postępowania podatkowego,
 • zaskarżenia decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oferowane przez naszą kancelarię doradztwo podatkowe koncentruje się na obszarach podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Doradztwo podatkowe Warszawa

Doradztwo podatkowe to pomoc Klientom w sprawach podatkowych. W szczególności dotyczy prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców. Nasi eksperci podatkowi pomogą Państwu ocenić i zidentyfikować problemy, doradzą także w kwestii optymalizacji zobowiązań podatkowych. Nasza kancelaria oferuje doradztwo podatkowe dla mniejszych bądź większych firm, tudzież dla klientów indywidualnych. W większości przypadków przy świadczeniu usług z zakresu doradztwa podatkowego doradcy wskazują także na występujące zagrożenia, czyli tak zwane ryzyko podatkowe. W takich sytuacjach opracowujemy indywidualne rozwiązania i wydajemy rekomendacje co do dalszego postępowania.

Doradztwo podatkowe skupia się na:

– bieżących konsultacjach,
– wydawaniu opinii, reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– sporządzaniu wniosków Klientów o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
– przeprowadzaniu przeglądów podatkowych całościowych oraz skoncentrowanych na konkretnych zagadnieniach podatkowych,
– przeprowadzaniu audytów podatkowych,
– analizach due diligence podatkowych (zarówno rocznych jak i okresowych),
– sporządzaniu dokumentacji do cen transferowych (transfer pricing).

Nasze usługi mają charakter kompleksowy. Dokonujemy oceny nie tylko skutków prawnych i podatkowych, ale także bilansowych oraz biznesowych.

Doradztwo podatkowe dla firm

Z doradztwem podatkowym powiązane są usługi nadzoru nad księgowością. Sprawdź, która usługa będzie dopasowana do Twoich potrzeb:

Weryfikacja ksiąg rachunkowych, audyt księgowy, nadzór nad księgowością.

Sprawdź także nasze pozostałe usługi z zakresu audytu finansowego, badania sprawozdań finansowych, doradztwa gospodarczego, due dilligence, weryfikacji ksiąg rachunkowych, nadzoru księgowego, badania planów przekształcenia i połączeń oraz inne. Więcej informacji na stronie: Usługi księgowe i audytorskie.