Doradztwo księgowe, podatkowe, audyt podatkowy, księgowy, finansowy, biuro rachunkowe, biura rachunkowe, Warszawa, Śródmieście, Wola

Księgowość, audyt finansowy, doradztwo, weryfikacje księgowe, nadzór księgowy

Biuro rachunkowe, audyty finansowe, audyty podatkowe, audyty informatyczne, weryfikacje ksiąg, nadzór księgowy

Verum to Konsorcjum firm świadczących usługi z zakresu księgowości, audytu i doradztwa. Kancelaria Verum Audyt wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3908. Usługi księgowe biura rachunkowego oraz nadzoru księgowego są świadczone z wykorzystaniem wewnętrznego systemu kontroli jakości naszej Kancelarii. Zajmujemy się profesjonalnym świadczeniem usług doradczych (podatki, księgowość, IT), obsługi księgowej (biuro rachunkowe dla spółek kapitałowych i osobowych oraz przedstawicielstw i oddziałów podmiotów zagranicznych) oraz audytu (audyty księgowe, audyty podatkowe, audyty informatyczne) dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nasza działalność koncentruje się na kompleksowej obsłudze firm począwszy od usług księgowych prowadzenia ksiąg rachunkowych po audyty księgowe, finansowe, podatkowe i informatyczne. Zajmujemy się również audytem wewnętrznym (badanie procesów biznesowych i systemów kontroli wewnętrznej), sporządzaniem dodatkowych sprawozdań: sprawozdań finansowych, dodatkowych sprawozdań wymaganych przepisami prawa, sprawozdań i pakietów konsolidacyjnych.

AUDYT FINANSOWY
BIURO RACHUNKOWE
AUDYT PODATKOWY
WERYFIKACJA KSIĄG
DORADZTWO
AUDYT INFORMATYCZNY