• Demo Image

Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych to usługa skierowana przede wszystkim do zarządów Spółek i innych jednostek, które chcą uniknąć odpowiedzialności za brak dokumentacji związanej z prowadzeniem spraw spółki (w tym głównie brak sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych) oraz popełnione błędy księgowe.

Skontaktuj się z nami. Wyprowadzimy zaległości Twojej Firmy

Nasi eksperci od wielu lat wykonują usługi wyprowadzania zaległości księgowych i podatkowych. W trakcie wykonywania usługi zasięgamy porad specjalistów: biegłych rewidentów, prawników czy doradców podatkowych.

Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych ma kluczowe znaczenie jeśli:

  • Jesteś członkiem zarządu spółki i podejrzewasz błędy księgowe i podatkowe w ewidencjach,
  • Nie wybrałeś jeszcze biura rachunkowego, a spółka z o.o. / komandytowa / akcyjna została już założona,
  • Otrzymałeś z urzędu skarbowego lub z sądu wezwanie do uzupełnienia dokumentów księgowych,
  • W siedzibie Twojej spółki pojawili się funkcjonariusze policji, w związku z niedopełnieniem obowiązków,
  • Masz świadomość, że błędy w księgowości skutkują odpowiedzialnością karno-skarbową,
  • Chcesz zweryfikować czy księgi i rachunkowość podatkowa są prowadzone w sposób prawidłowy,
  • Chcesz upewnić się, że biuro księgowe, z którego usług korzystasz świadczy dobrej jakości usługi.

Oferujemy wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych w podmiotach prawa handlowego: spółkach z o.o., komandytowych i akcyjnych. Jeśli jesteś członkiem zarządu spółki akcyjnej lub spółki z o.o. zobligowanej do badania sprawozdania finansowego i nie dopełniłeś tego obowiązku, koniecznie skontaktuj się z naszą Firmą audytorską Verum Audyt.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za brak sporządzania sprawozdań finansowych oraz błędy w sprawozdawczości finansowej. Zarząd spółki odpowiedzialny jest za stronę księgową i podatkową spółki. Obowiązki w tym zakresie najlepiej powierzyć profesjonalnej i doświadczonej firmie księgowej.

 

Szukasz wysokiego standardu usług?

Nasza Kancelaria księgowa świadczy usługi księgowe i doradcze w oparciu o uprawnienia zawodowe.

Zaległości księgowe

wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Zaległości podatkowe

wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Eliminacja błędów księgowych

Błędy ksiegowe i podatkowe

wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Dokumentacja- sprawozdawczość finansowa

Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Verum Numerica - Usługi księgowe i doradcze