WYŚLIJ ZAPYTANIE

    księgowość kontakt

    Verum Numerica sp. z o.o., ul Leszno 15/64, 01-199 Warszawa
    +48 501 833 866

    Audyt finansowy: badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, Biuro Rachunkowe Warszawa Wola: prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa płacowa, doradztwo księgowe, Weryfikacje księgowe: identyfikacja błędów księgowych, usługi biegłego rewidenta, Audyt podatkowy: weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych