• Demo Image

Weryfikacja ksiąg rachunkowych, nadzór nad księgowością

Czym jest weryfikacja księgowości? To sprawdzenie czy rachunkowość spółki jest prowadzona w sposób prawidłowy.

Dla Klientów chcących dokonać okresowego przeglądu ksiąg rachunkowych, oferujemy usługę weryfikacji ksiąg rachunkowych (kontrola księgowa), która ma na celu jednorazową ocenę prawidłowości prowadzonej księgowości. Zakres prac jest dopasowywany do potrzeb przedsiębiorstwa oraz uzgadniany z Klientem. Podczas takiej weryfikacji najczęściej wykonywane są sprawdzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych, a także ocena pracy księgowych firmy.

Firmom, które oczekują okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) weryfikacji księgowych  możemy zaproponować usługę nadzoru nad księgowością w siedzibie przedsiębiorstwa. Najczęściej z nadzoru korzystają większe przedsiębiorstwa, w których Zarządy chcą upewnić się czy księgowość jest prowadzona w sposób prawidłowy. Usługa taka wykonywana jest przez oddelegowanego eksperta, posiadającego doświadczenie w księgowości, audycie i kontroli. Celem nadzoru jest weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, a także analiza sytuacji majątkowej i finansowej w zależności od aktualnych potrzeb firmy. Usługa nadzoru nad księgowością wykonywana jest w sposób ciągły.

Usługa weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz nadzoru nad księgowością to weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem prawidłowości rozliczeń podatkowych. W zakres takiej weryfikacji wchodzi:

  • weryfikacja / kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • weryfikacja / kontrola sporządzania deklaracji i informacji podatkowych,
  • weryfikacja / kontrola sporządzania sprawozdań finansowych,
  • weryfikacja / kontrola planu kont i systemu rachunkowości, jak również weryfikacja między innymi planu amortyzacji, prawidłowości rozliczeń międzyokresowych,
  • weryfikacja / kontrola dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym.

Raport z weryfikacji ksiąg rachunkowych

Efektem przeprowadzenia powyższych czynności jest raport wskazujący na zidentyfikowane nieprawidłowości oraz zaproponowanie rozwiązań i usprawnień w formie rekomendacji. Raport z weryfikacji ksiąg zawiera wykaz obszarów do poprawy oraz sposób ich wykonania.

Weryfikacja księgowości wykonywana jest w siedzibie Klienta, w naszym biurze lub zdalnie. Weryfikację księgowości jesteśmy również w stanie przeprowadzić zdalnie i w zależności od możliwości czasowych organizacji ograniczyć zaangażowanie Klienta i jego zespołu do minimum. Nadzór księgowy, z uwagi na to, że wymaga okresowych sprawdzeń powinien być świadczony na miejscu u Klienta.  Aby nadzór księgowy był skuteczny powinno dojść do okresowej współpracy na linii audytor - Klient. Z tego powodu usługę nadzoru oferujemy firmom chcącym upewnić się, czy księgowość jest prowadzona prawidłowo na terenie Warszawy.

Więcej informacji na temat Usług: weryfikacja księgowości / nadzór nad księgowością znajdziesz tutaj: Weryfikacja ksiąg rachunkowych.

Nadzór nad księgowością

weryfikacja księgowości

Okresowe sprawdzenia księgowości

Weyfikacja księgowości

nadzór nad księgowością

Minimalizacja ryzyk zarządu spółki

Doradztwo księgowe

Doradztwo księgowe

Wdrażanie usprawnień księgowych

Weryfikacja księgowości i nadzory ksiegowe- Verum Numerica Warszawa

Najczęstsze błędy przy optymalizacji z użyciem spółki komandytowej: brak założeń co do wysokości zysków w spółce komandytowej i spółce z o.o., nie uwzględnianie zmian podatkowych, analiza ryzyka spółki komandytowej tylko na etapie założenia spółki, niedostateczna analiza sytuacji podatkowej komandytariuszy. Weryfikacja księgowości spółki z o.o.: sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatkowych CIT i VAT, identyfikacja błędów księgowych, identyfikacja ryzyka ponoszonego przez Zarząd Spółki, dokonywanie transakcji między podmiotami powiązanymi bez dokumentacji do cen transferowych, błędy w kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, brak aktualizacji planu kont i zasad rachunkowości, błędy w sprawozdaniu finansowym.