Usługi księgowe - Biuro Rachunkowe

Naszym Klientom oferujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb pakiety usług księgowych. Fachowo dobrane usługi księgowe pozwalają na redukcję kosztów oraz zachowanie wysokiej jakości na każdym etapie świadczonych przez nas usług. W ramach oferowanych przez Verum Audyt usług z zakresu księgowości wchodzą:

 • Wsparcie przy prowadzeniu ksiąg handlowych spółek z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, cywilnych, a także Fundacji i Stowarzyszeń

 • Wsparcie przy prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT, ZUS

 • Wsparcie przy prowadzeniu obsługi kadrowo - płacowej

 • Sprawozdawczość do urzędu statystycznego oraz banków i innych instytucji

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, cash flow, zestawienie zmian w kapitale własnym)

Weryfikacja ksiąg rachunkowych, nadzór księgowy

Dla Klientów chcących dokonać okresowego przeglądu ksiąg rachunkowych, oferujemy usługę weryfikacji ksiąg. Usługa ta ma na celu jednorazową ocenę prawidłowości prowadzonej księgowości z uwzględnieniem rozliczeń podatkowych. Zakres prac jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb oraz uzgadniany z Klientem. W zakres takiej weryfikacji wchodzi:

 • Weryfikacja / kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych spółek z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, cywilnych
 • Weryfikacja prawidłowości sporządzania deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych, a także kontrola prawidłowości sporządzonych sprawozdań finansowych
 • Weryfikacja prawidłowości ustalania przychodów i kosztów dla celów księgowych i podatkowych
 • Weryfikacja rozliczeń z pracownikami, a także rozliczeń z właścicelami, członkami Zarządu
 • Nadzór nad księgowością prowadzoną w Firmie Klienta

 • Weryfikacja i ocena systemu kontroli wewnętrznej w Firmie

 • Proponowanie usprawnień w związku ze zidentyfikowanymi słabościami

Wiedza i doświadczenie

Przy świadczeniu usług z zakresu rachunkowości wspłpracujemy z wyspecjalizowaną firmą księgową- Kancelarią Księgowo-Podatkową MILLE. Współpraca ta pozwoliła połączyć doświadczenie specjalistów z dziedziny księgowości, podatków i audytu. Nasz system, dzięki specjalizacji, jak również osobistemu zaangażowaniu właścicieli firm partnerskich owocuje wysoką sprawnością i najwyższą jakością świadczonych przez nas usług.

Biuro Rachunkowe Warszawa

Wiecej o naszych usługach:

Księgowość społek z o.o.

Księgowość spółek akcyjnych

Księgowość spółek komandytowych

Promocje dla nowych Klientów:

Promocje

Cennik usług księgowych oraz usług z zakresu nadzoru i weryfikacji:

Cennik

Pakiety usług księgowych:

Pakiety