Cennik - Weryfikacja ksiąg rachunkowych

Nadzór nad księgowością

Cennik księgowość

Wynagrodzenie za usługę weryfikacji ksiąg rachunkowych uzależnione jest przede wszystkim od formy prawnej, rozmiarów działalności, a także skomplikowania występujących transakcji (np. przekształcenia, połączenia, likwidacje, nietypowe rozliczenia z właścicielami, inne nietypowe transakcje, instrumenty finansowe, etc.). Przykładowe ceny usług przedstawiamy poniżej:

 • Weryfikacja prawidłowości ksiąg rachunkowych - audyt ksiąg rachunkowych za jeden rok obrotowy od 4 000 zł
 • Audyt systemu kontroli wewnętrznej Spółki od 3 500 zł
 • Nadzór nad księgowością (koszt miesięczny) od 2 500 zł

Cennik - Biuro Rachunkowe - Usługi księgowe

Ceny za usługi księgowe ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Zależą one przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności, jej rozmiarów, a także od ilości dokumentów. Naszym Klientom, w zależności od ich indywidualnych potrzeb, oferujemy dopasowane pakiety usług księgowych.

PAKIETY SMART i STANDARD

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek z o.o. od 390 zł
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek jawnych i komandytowych od 690 zł
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek akcyjnych od 890 zł
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji i Stowarzyszeń od 790 zł
 • Obsługa płacowa od 25 zł
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) od 690 zł
 • Opracowanie polityki rachunkowości od 590 zł
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont od 590 zł (GRATIS dla stałych klientów)
 • Sprawozdawczość do GUS, NBP od 160 zł
 • Sprawozdawczość na potrzeby instytucji kredytowych od 250 zł
 • Dodatkowe usługi doradcze od 90 zł za godzinę
 • Dodatkowe usługi z zakresu doradztwa podatkowego od 150 zł za godzinę
 • Dodatkowe usługi biegłego rewidenta od 150 zł za godzinę
 • Dodatkowa pomoc prawna od 150 zł za godzinę

PAKIET PREMIUM

To rozwiązanie idealne dla Firm, które oczekują większego zaangażowania od swoich księgowych. Ceny w Pakiecie Premium ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.

Powyżej przedstawione ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce.

Wyżej przedstawione informacje cenowe służą wyłącznie do oszacowania wartości usługi oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również nie są ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.