Księgowość - doradztwo księgowe, weryfikacje, nadzór; audyt finansowy

Doradztwo księgowe Warszawa

VERUM to konsorcjum firm świadczących usługi z zakresu księgowości, audytu i doradztwa. Kancelaria Verum Audyt wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3908. Usługi księgowe biura rachunkowego oraz nadzoru księgowego świadczymy z wykorzystaniem wewnętrznego systemu kontroli jakości naszej Kancelarii. Zajmujemy się profesjonalnym świadczeniem usług doradczych (obejmujących doradztwo księgowe, podatki, IT), obsługi księgowej (biuro rachunkowe dla spółek kapitałowych i osobowych oraz przedstawicielstw i oddziałów podmiotów zagranicznych) oraz audytu (audyty księgowe, audyty podatkowe, audyty informatyczne) dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Doradztwo księgowe Warszawa

Biuro rachunkowe - audyty finansowe podatkowe, informatyczne, weryfikacje ksiąg, nadzór księgowy

Nasza działalność koncentruje się na kompleksowej obsłudze firm , począwszy od usług księgowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych po audyty księgowe, finansowe, podatkowe i informatyczne. Zajmujemy się również audytem wewnętrznym (badanie procesów biznesowych i systemów kontroli wewnętrznej), sporządzaniem dodatkowych sprawozdań: sprawozdań finansowych, dodatkowych sprawozdań wymaganych przepisami prawa, sprawozdań i pakietów konsolidacyjnych. a także doradztwo księgowe Warszawa

AUDYT FINANSOWY
BIURO RACHUNKOWE
AUDYT PODATKOWY
WERYFIKACJA KSIĄG
DORADZTWO
AUDYT INFORMATYCZNY