Usługi doradcze, Usługi konsultingowe

Konsulting. Usługi, które oferujemy mają na celu dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej Firmy. Informacje te są kluczowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, jak również wykorzystywane są przez zewnętrznych odbiorców, takich jak: banki, kontrahenci, inwestorzy, czy też urzędy.

Zakres usług

 • Analiza sytuacji majątkowej i finansowej, analiza opłacalności prowadzonych i planowanych projektów
 • Proponowanie usprawnień, przegląd dotychczasowych procedur oraz wdrażanie nowych
 • Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa i inne usługi
 • Doradztwo przy tworzeniu procedur i instrukcji związanych z finansami
 • Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedur kontroli wewnętrznej
 • Przegląd procesów pod kątem ich zgodności z przepisami

Optymalizacja kosztów

Zarządzanie kosztami w firmie jest kluczowe dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Wynikiem naszych działań jest zarekomendowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów, co prowadzi do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

Więcej o usługach księgowych: Oferta

Co zyskujesz współpracując z Verum Audyt:

 • Korzystasz z wysokiej jakości usług. Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie
 • Otrzymujesz doradztwo na każdym etapie działalności Twojej Firmy
 • Będąc naszym Klientem korzystasz z wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny rachunkowości i audytu
 • Elastycznie dobieramy zakres i cenę usług, w zależności od potrzeb i możliwości Twojego biznesu

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Oferowane przez Verum Audyt usługi z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa to przede wszystkim:

 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Weryfikacja przepływów pieniężnych
 • Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźnikowa: efektywności, obrotowości, płynności, zadłużenia, aktywności etc.