Dlaczego nadzór ksiegowy jest ważny dla przedsiębiorców?

Odpowiedzialność Zarządu - kierownictwa - za rachunkowość jednostki - czyli kto odpowiada za błędy księgowe?

Outsourcing księgowości nie zwalnia Zarządu spółki z odpowiedzialności za nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Kierownik jednostki nawet jeśli powierza zadania innej osobie lub firmie zobowiązany jest do ich nadzoru. To zarząd- kierownik jednostki ostatecznie odpowiada za nieprawidłowości. Stąd kluczowe jest powierzenie prowadzenia księgowości wyspecjalizowanej firmie, która zatrudnia profesjonalistów, takich jak biegli rewidenci czy doradcy podatkowi. Aby zminimalizować opisane wyżej ryzyka można zlecić zewnętrznej firmie nadzór księgowy nad działalnością firmy.

Z naszego doświadczenia wynika, iż osoby odpowiedzialne (kierownictwo Spółki) za zadania w zakresie rachunkowości, często wręcz nie chcą słyszeć o problematycznych obszarach księgowych. Takimi są np.: polityka rachunkowości, transakcje z jednostkami powiązanymi czy prawidłowość sporządzanej dokumentacji. Mimo, iż są to kwestie kluczowe, w praktyce często pomijane są przez przedsiębiorców. Jednak z naszego punktu widzenia jest to brak świadomości zagrożeń, jakie wiążą się brakiem posiadania odpowiedniej dokumentacji, bądź nie wykonywaniem określonych czynności. Niestety w razie wykrycia takich nieprawidłowości przez instytucje nadzoru, Zarząd spółki nie może zasłonić się niewiedzą – jest za to odpowiedzialny.

Kryterium wyboru firmy księgowej – cena czy profesjonalizm?

Często Zarządy spółek przy wyborze biura rachunkowego kierują się ceną. Niestety wraz z niską ceną w parze ze sobą idzie niski poziom świadczonych usług, co w efekcie prowadzi do ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości oraz braku optymalizacji podatkowej. Przed podjęciem decyzji o wyborze biura rachunkowego, należy zastanowić się, czy znacząca różnica w cenie między wybraną ofertą, a ofertą konkurencji jest mimo wszystko korzystna. Profesjonalizm świadczenia tego rodzaju usług wymaga od księgowych ciągłego poszerzania wiedzy księgowej oraz z zakresu podatków, kontaktu z klientem, wyjaśniania nieprawidłowości w dokumentacji oraz pełnej wiedzy o istocie transakcji w przedsiębiorstwie. Aby mogło to być możliwe, firma księgowa musi zatrudniać wykwalifikowane osoby, które na bieżąco będą kontaktować się ze swoimi klientami i doradzać przy wyborze odpowiednich rozwiązań.

Nadzór księgowy- potrzebny?

Niestety nie zawsze cena czyni cuda. Przy wyborze biura rachunkowego należy kierować się poza zakresem oferowanych usług, także tym, czy osoby odpowiedzialne za powierzoną księgowość, posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikację i doświadczenie. Zdecydowanie – cena powinna być czynnikiem drugorzędnym. Wykonany przez nas nadzór księgowy w przedsiębiorstwach potwierdza, że niska cena to niska jakość usług księgowych.

Deregulacja zawodu księgowego

W związku z deregulacją zawodów, prawdopodobnie dojdzie również do zniesienia obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie działalność w tym zakresie wykonywać mogą przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi uprawnieni do wykonywania zawodu oraz pozostali przedsiębiorcy, jeśli usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wykonywane jest przez osoby posiadające takie uprawnienia. Niestety zniesienie wymogu posiadania odpowiednich uprawnień, prawdopodobnie doprowadzi do obniżenia poziomu usług prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zasadniczo każdy, bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy będzie mógł zająć się świadczeniem usług księgowych, dlatego należy kłaść tym bardziej większy nacisk na wybór odpowiedniego biura księgowego. Jeśli przedsiębiorca korzysta z księgowego bez uprawnień powinien rozważyć nadzór księgowy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą weryfikacji ksiąg rachunkowych, kliknij tutaj: NADZÓR KSIĘGOWY