Księgowość Warszawa - Biuro rachunkowe

Oferujemy profesjonalną obsługę ksiąg rachunkowych spółek. W ramach naszych usług znajdziecie Państwo czynności związane z założeniem i prowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, przygotowywaniem dokumentacji i deklaracji podatkowych. Księgowość Warszawa.

Napisz do nas, przygotujemy wycenę księgowości

Na księgowość spółek składają się następujące usługi i czynności:

  • Analiza umowy lub statutu jednostki przy jej założeniu,
  • Doradztwo podatkowe i z zakresu rachunkowości przy zakładaniu spółki z o.o.,
  • Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych,
  • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Obsługa płacowa oraz ZUS (obsługa pracownicza),
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, VAT JPK, PIT, CIT, ZUS,
  • Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków i innych instytucji, w tym sprawozdawczość do NBP,
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych- w zależności od zasad rachunkowości).

Nasze usługi księgowe dostępne są w 3 pakietach. Dodatkowe informacje o pakietach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe oraz doradcze z zakresu bieżącej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych i innych jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

Specjalizujemy się w branży informatycznej, budowlano-montażowej, deweloperskiej, usługach z zakresu marketingu i PR. Zajmujemy się obsługą firm handlowych i usługowych.

 

Szukasz informacji o założeniu spółki przez Internet? Zapoznaj się z naszymi wpisami:

PAKIET SMART

Biuro Rachunkowe

Księgowość spółki z o.o. w możliwie niskiej cenie, optymalizacja kosztów księgowych

PAKIET STANDARD

Audyt Finansowy i Księgowy Firmy

Rozszerzona, profesjonalna księgowość spółek, w tym księgowość spółki komandytowej

PAKIET PREMIUM

doradztwo i konsulting

Księgowość dla wymagających, w tym księgowość spółki akcyjnej wg PSR, MSSF

Nasza Kancelaria świadczy usługi księgowe w oparciu o uprawnienia zawodowe.

Nasza Kancelaria księgowa świadczy usługi księgowe i doradcze w oparciu o uprawnienia zawodowe.

Outsourcing usług księgowych - Księgowość Warszawa

Księgowość spółki komandytowej - Doradztwo i optymalizacja przy zakładaniu spółki komandytowej, Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Księgowość spółek akcyjnych, Księgowość spółek komandytowych, Księgowość podmiotów zagranicznych, Księgowość dla firm - Sprawozdawczość finansowa, Zasady rachunkowości, MSR/MSSF, PSR, Standardy międzynarodowe, Standardy polskie, Pakiety sprawozdawcze - raportowanie grupowe, Biuro Rachunkowe Warszawa, Więcej o usługach księgowych i podatkowych: Oferta, Księgowość spółki z o.o - Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, Dodatkowe sprawozdania dla banków i innych instytucji, Raportowanie do NBP, Raportowanie do GUS, Doradztwo przy zakładaniu spółek, dobór odpowiedniej formy prawnej, Księgowość spółki akcyjnej - Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych i osobowych, Obsługa podatkowa: podatki dochodowe CIT, PIT, Obsługa podatkowa: podatek od towarów i usług VAT, Kalkulacja płac, rozliczenia PIT, rozliczenia ZUS