Firma księgowa prowadząca outsourcing usług

Księgowość Warszawa - Jako firma księgowa z Warszawy oferujemy profesjonalną obsługę ksiąg rachunkowych spółek. W ramach naszych usług znajdziecie Państwo czynności związane z założeniem i prowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, a także przygotowywaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych. Prowadzenie księgowości nie ma przed nami żadnych tajemnic!

Napisz do nas, przygotujemy wycenę usług księgowych!

Na księgowość spółek składają się następujące usługi i czynności:

  • analiza umowy lub statutu jednostki przy jej założeniu,
  • doradztwo podatkowe i z zakresu rachunkowości przy zakładaniu spółki z o.o.,
  • obsługa księgowa przy prowadzeniu ksiąg handlowych spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych,
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • obsługa płacowa oraz ZUS (obsługa pracownicza),
  • sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, VAT JPK, PIT, CIT, ZUS,
  • sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków i innych instytucji, w tym sprawozdawczość do NBP,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych w zależności od zasad rachunkowości).

Nasze usługi księgowe dostępne są w 3 pakietach.

Dodatkowe informacje o pakietach outsourcingu usług księgowych dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe oraz doradcze z zakresu bieżącej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych i innych jednostek prowadzących księgi rachunkowe. Za cel obieramy sobie świadczenie obsługi księgowej dostępne dla każdego, co potwierdza nasz atrakcyjny cennik.

Nadzór księgowości

Wiemy, jak ważne jest nadzorowanie ksiąg handlowych przez wyspecjalizowaną kadrę. Dlatego dysponujemy pracownikami, których wiedza i doświadczenie pozwalają na rzetelne prowadzenie księgowości. Osoba, jaką jest księgowy z certyfikatem, skutecznie zajmie się niezbędnymi formalnościami, wynikającymi z przepisów prawa. Postaw na outsourcing księgowości i zadbaj o zorganizowanie swoich faktur, deklaracji podatkowych czy dokumentacji rachunków.

Księgowość Warszawa

Specjalizujemy się w branży informatycznej, budowlano-montażowej, deweloperskiej, a także w usługach księgowych z zakresu marketingu i PR. Zajmujemy się również obsługą firm handlowych oraz usługowych.

Szukasz informacji o założeniu spółki przez Internet?

Zapoznaj się z naszymi wpisami:

PAKIET SMART

Biuro Rachunkowe

Księgowość spółki z o.o. w możliwie niskiej cenie, optymalizacja kosztów księgowych

PAKIET STANDARD

Audyt Finansowy i Księgowy Firmy

Rozszerzona, profesjonalna księgowość spółek, w tym księgowość spółki komandytowej

PAKIET PREMIUM

doradztwo i konsulting

Księgowość dla wymagających, w tym księgowość spółki akcyjnej wg PSR, MSSF

Nasza Kancelaria świadczy usługi księgowe na podstawie uprawnień zawodowych.

Outsourcing usług księgowych – Księgowość Warszawa

Księgowość spółki komandytowej Doradztwo i optymalizacja przy zakładaniu spółki komandytowej, Księgowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Księgowość spółek akcyjnych, Księgowość spółek komandytowych, Księgowość podmiotów zagranicznych, Księgowość dla firm – Sprawozdawczość finansowa, Zasady rachunkowości, MSR/MSSF, PSR, Standardy międzynarodowe, Standardy polskie, Pakiety sprawozdawcze – raportowanie grupowe, Biuro Rachunkowe Warszawa, Więcej o usługach księgowych i podatkowych: Oferta, Księgowość spółki z o.o – Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, Dodatkowe sprawozdania dla banków i innych instytucji, Raportowanie do NBP, Raportowanie do GUS, Doradztwo przy zakładaniu spółek, dobór odpowiedniej formy prawnej, Księgowość spółki akcyjnej – Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych i osobowych, Obsługa podatkowa: podatki dochodowe CIT, PIT, Obsługa podatkowa: podatek od towarów i usług VAT, Kalkulacja płac, rozliczenia PIT, rozliczenia ZUS.