Verum Audyt
Audyt Finansowy Warszawa

Kancelaria Biegłego Rewidenta Verum Audyt. Firma audytorsko - konsultingowa

Verum Audyt jest

firmą audytorsko - konsultingową

zajmującą się profesjonalnym świadczeniem usług doradczych z zakresu audytu i księgowości oraz doradztwa w rachunkowości i doradztwa podatkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nasza działalność koncentruje się na audytach (w tym badaniu sprawozdań finansowych), usługach doradczych, księgowych i podatkowych,

weryfikacji ksiąg rachunkowych

, nadzorem nad księgowością, audytem wewnetrznym (badanie procesów biznesowych i systemów kontroli wewnętrznej), sporządzaniem dodatkowych sprawozdań: pakietów konsolidacyjnych, planów połączeń, etc. Nasze usługi:

Usługi audytorskie, Audyt finansowy

Świadczymy usługi z zakresu audytu, kontroli, doradztwa w rachunkowości. Zajmujemy się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi / międzynarodowymi standardami rachunkowości, przeprowazdaniem przeglądów

due diligence finansowym

w związku z fuzjami, przejęciami i zakupami spółek. Przeprowadzamy wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych

badania planów przekształceń

, podziałów. Przygotowujemy raporty / analizy i sprawozdania niezbędne do prawidłowego zarządzania firmą. Dostarczamy Klientowi pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Przekazujemy szczegółowe informacje o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, wskazujemy obszary do poprawy oraz występujące zagrożenia działania.

Poza usługami

audytu finansowego

dla naszych Klientów realizujemy również zlecenia z zakresu audytu wewnętrznego, które koncentruja się na doradztwie biznesowym i polegają na weryfikacji funkcjonujących procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnetrznej.

W naszej działalności koncentrujemy się na kompleksowej obsłudze Firm, z którymi współpracujemy. Korzystając z usług Verum Audyt nasi Klienci otrzymują fachową pomoc i doradztwo niezbędne przy prowadzeniu działalności. W skład naszego zespołu wchodzą eksperci posiadający doświadczenie w audycie, ksiegowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.


Konsulting i doradztwo, usługi doradcze

Verum Audyt to również firma doradcza, która świadczy usługi takie jak: konsulting, doradztwo w biznesie, a także

optymalizację podatkową

. Wyróżnia nas indywidualne podejście do Klienta. Nasza oferta skierowana jest do zorientowanych na rozwój Firm poszukujących doradców i partnerów w biznesie, którym mogą powierzyć swoje sprawy finansowo - księgowe. Współpracując z Verum Audyt Klienci zyskują wykwalifikowanych ekspertów, profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem zawodowym w księgowości, audycie, sprawozdawczości i rewizji finansowej. Przy obsłudze Klientów koncentrujemy się na dochowaniu należytej staranności na każdym etapie świadczonych usług. Kompleksowa obsługa, jaką oferujemy, odciąża naszych Klientów i przekłada się oszczędność ich czasu, a przede wszystkim możliwość koncentracji na kluczowym biznesie. Oferujemy elastyczne rozwiązania - współpracując z nami korzystasz z rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.Outsourcing usług księgowych

Oferujemy wsparcie przy prowadzeniu

ksiąg rachunkowych

spółek kapitałowych, ale również osobowych. Wspieramy Klientów w sprawach pracowniczych. Świadczymy usługi z zakresu optymalizacji podatkowej, która polega na opracowaniu indywidualnej strategii podatkowej. Dla Firm, które posiadają własne działy księgowe oferujemy usługę

nadzoru nad księgowością

w siedzibie Firmy Klienta (kontrola księgowa). Usługa ta polega na monitorowaniu procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach, przeglądzie i usprawnianiu procesów, a nawet okresowego sporządzania sprawozdań finansowych lub sprawozdań na cele podatkowe.Doradztwo podatkowe

W zakres naszych usług wchodzi

doradztwo podatkowe

. Na zlecenie naszych Klientów wykonujemy okresowe, całościowe audyty podatkowe ksiąg rachunkowych pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego. Analizujemy transakcje jakie są zawierane przez Klientów oraz wskazujemy na występujące nieprawidłowości i błędy. Podczas

audytu podatkowego

wskazujemy również na występujące ryzyka podatkowe.


Usługi audytorskie

świadczone są przez naszą Kancelarię na terenie całej Polski, jednak nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego (głównie

Warszawa i Poznań

). Usługi z zakresu doradztwa księgoweg świadczymy w Warszawie, jednak usługi z zakresu weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz nadzoru nad księgowością mogą być również świadczone poza Warszawą.

Kancelaria wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3908.

Wiadomości podatkowe - blog prowadzony przez naszych ekspertów.

Księgowość

Biuro Rachunkowe Warszawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, kadr i płac. Obsługa podatkowa, CIT, VAT, PIT, ZUS.

Audyt finansowy

Audyt Warszawa

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Usługi z zakresu audytu finansowego.

Doradztwo, Konsulting

Sprawdzenie bilansu

Nadzór nad księgowością.

Weryfikacja ksiąg rachunkowych i przegląd danych finansowych.