Sponsoring w kosztach firmy deweloperskiej

Sponsoring w kosztach firmy deweloperskiejW firmie deweloperskiej doszło do podpisania umowy deweloperskiej. Deweloper – Sponsor zawarł umowę sponsoringu ze Związkiem Sportowym. W ramach umowy Sponsorowany będzie reklamował w mediach lokalnych i społecznościowych Dewelopera.Sponsoring nie jest kosztem projektu, działania reklamowe nie są kosztami bezpośrednimi przedsięwzięć deweloperskich, są to usługi reklamowe i są odnoszone bezpośrednio w rachunek wyników w dacie ich poniesienia.Zgodnie z…