Prawo odliczenia VAT od zakupów artykułów spożywczych

Odliczenia VAT od artykułów spożywczych

Przedstawiamy podejście organów skarbowych w kwestii odliczenia VAT od artykułów spożywczych.

Dyrektor KIS w piśmie z dnia 22/06/2023 (Interpretacja indywidualna 0114-KDIP4-2.4012.217.2023.4.MC) wypowiedział się, iż VAT od zakupów dokumentujących: drobne artykuły spożywcze, w tym poczęstunek, kawa, herbata, cukier, posiłki itd, podlega odliczeniu, o ile zakupy te służą do spotkań biznesowych z kontrahentami, spotkań wewnętrznych z personelem - współpracownikami, szkoleń, narad. Jeśli takie zakupy są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, wówczas Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie artykułów spożywczych i posiłków.

W ocenie organu udostępnienie artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady, itp.), a także Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami ma pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W innych przypadkach podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo odliczenia VAT od artykułów spożywczych, ponieważ nie da się ustalić związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Dotyczy to zakupu artykułów spożywczych na cele inne niż wymienione wyżej. Będą to w szczególności: zakupy na cele prywatne, udostępnienie artykułów spożywczych do ogólnego spożycia (np. ogólnodostępne dostępne w firmowej kuchni). W takim przypadku zdaniem organu zakupy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, VAT naliczony nie podlega odliczeniu.

Odliczenia VAT od artykułów spożywczych

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *