Sponsoring w kosztach firmy deweloperskiej

Sponsoring w kosztach firmy deweloperskiej

W firmie deweloperskiej doszło do podpisania umowy deweloperskiej. Deweloper - Sponsor zawarł umowę sponsoringu ze Związkiem Sportowym. W ramach umowy Sponsorowany będzie reklamował w mediach lokalnych i społecznościowych Dewelopera.
Sponsoring nie jest kosztem projektu, działania reklamowe nie są kosztami bezpośrednimi przedsięwzięć deweloperskich, są to usługi reklamowe i są odnoszone bezpośrednio w rachunek wyników w dacie ich poniesienia.
Zgodnie z zawartą umową sponsoringu sponsorowany wystawi na rzecz spółki fakturę VAT ze stawką 23%. Vat naliczony z takiej faktury podlega odliczeniu - w zakresie w jakim czynności wykonywane przez Sponsorowanego służą czynnościom opodatkowanym - jest to odliczenie na zasadach ogólnych VAT.
W sponsoringu właściwym spełniony jest przepis artykułu 15 ust.1, z którego wynika, że koszt taki zakwalifikować można do kosztów uzyskania przychodów.
Umowa sponsoringu zawarta między stronami przewiduje, że w zamian za przekazanie środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń Sponsor otrzyma od Sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym dochodzi do odpłatnego świadczenia usług reklamowych. W takim przypadku koszt nie stanowi reprezentacji, de facto podatnik nabywa usługę reklamową.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *