Paczki świąteczne – a podatek dochodowy, składki ZUS, podatek VAT

Paczki świąteczne – wpływ na przychody i składki ZUS pracownika

Zakup paczek świątecznych (bonów, talonów i innych) pracownikom ze środków własnych firmy powoduje, że cała wartość tak poniesionych wydatków stanowi przychód podatkowy dla pracownika oraz podlega pod składki ZUS.

Paczki świąteczne – wpływ na przychody i składki ZUS zleceniobiorców

Co do współpracowników (np zleceniobiorcy i wykonawcy z umów zleceń i o dzieło), otrzymane paczki świąteczne, bony, nagrody pieniężne, podlegają opodatkowaniu oraz będą stanowić podstawą do naliczania składek do ZUS.

Pozostałe osoby- PIT-8C

U osób nie będących pracownikami w rozumieniu prawa pracy oraz zlecebniobiorców wydane paczki świąteczne stanowią świadczenia w naturze, które przedsiębiorca wykazać powinien w informacji PIT-8C. Osoba otrzymująca informację PIT – 8C obowiązana jest kwoty przychodu wykazać w zeznaniach rocznych i opodatkować wraz z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wydatki na prezenty świąteczna a koszty podatkowe firmy

W przypadku osób niebędących pracownikami (umowy zlecenia, dzieła, inne umowy np z zarządem, radą nadzorczą, komisją rewizyjną) wydatki poniesione na paczki świąteczne nie stanowią kosztów podatkowych. Ale w jeśli w umowie z taką osobą znajdzie się zapis, mówiący o tym, że osoba taka będzie otrzymywała w ramach wykonywanej umowy dodatkowe świadczenie rzeczowe, wówczas wydatek taki stanowić będzie formę wynagrodzenia dla zleceniobiorcy. W takiej sytuacji wydatki poniesione przez firmę będzie można rozliczyć w rachunku podatkowym.

Wigilia organizowana przez firmę

Przychód podlegający opodatkowaniu po stronie pracownika nie powstanie jeśli firma zorganizuje świąteczne przyjęcie i zapewni pracownikom spożywanie posiłków, ale bez możliwości ich indywidualnego przypisania do poszczególnych osób.

W przypadku składek ZUS – oskładkowaniu będzie podlegało wyżywienie na jednego pracownika w kwocie przewyższającej 190 zł (limit liczony jest za każdy miesiąc).

Koszty organizacji imprezy wigilijnej na rzecz pracowników będą mogły być rozliczone w kosztach podatkowych spółki.

Możliwość odliczenia podatku VAT od spotkania wigilijnego

Od wydanych kwot na firmową imprezę wigilijną będzie można odliczyć podatek VAT – dotyczy to jednak osób zatrudnionych zgodnie z kodeksem pracy.

Kwestia VAT i jego odliczenie przy wydaniu prezentów

Z faktur dokumentujących koszty paczek świątecznych dla pracowników i zleceniobiorców oraz innych osób można odliczać 100% podatku VAT, z tym że w momencie przekazania prezentów należy wykazywać VAT należny. Jedynie w przypadku prezentów o małej wartości nie trzeba będzie VATu należnego rozliczać.

Prezenty o małej wartości to:
A) prezenty w kwotach od 10 do 100 zł netto w przypadku prowadzenia ewidencji osób, którym prezenty są wydawane (limit ten dotyczy wszystkich prezentów przekazanych w danym roku podatkowym na rzecz jednej osoby)
B) prezenty o wartości do 10 zł

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *