Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24

Likwidacja spółki z o.o. w systemie S24

Uchwała o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile spółka ta została założona w systemie elektronicznym, może być podjęta w formie elektronicznej. Sytuacje takie uregulowane są art 270 pkt 21 kodeksu spółek handlowych. Spółki, które były zawiązywane u notariusza muszą uchwały podejmować w formie aktu notarialnego.

Likwidacja spółki z o.o. w systemie S24 może być również niemożliwa – niestety nie wszystkie spółki mogą być zlikwidowane poprzez S24. Te, które były założone przed wrześniem 2015 roku muszą być likwidowane w formie uchwały przed notariuszem, ponieważ nie doszło do przeniesienia ich danych do nowego systemu.

Uchwałę o likwidacji spółki z o.o. podejmuje się poprzez jej podpisanie przez wszystkich wspólników spółki. Dokonywane jest to kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Niewątpliwie największymi korzyściami jakie wprowadza elektroniczna likwidacja spółki będą koszty i zaoszczędzony czas. Za uchwałę wraz z odpisami u notariusza trzeba zapłacić 700-900 zł. Do tego dochodzi opłata sądowa w wysokości 250 zł. Opłata sądowa w przypadku likwidacji spółki z użyciem systemu S24 wynosi 200 zł.

Należy jednak pamiętać, że podjęcie uchwały o likwidacji to nie wszystko, tylko początek procesu. Kolejnym krokiem jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji w ciągu 15 dni przez dział księgowości lub firmę księgową. Bilans ten księgowość sporządza na dzień otwarcia likwidacji. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie bilansu przez zgromadzenie wspólników.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *