Ryczałt za używanie samochodów firmowych na cele prywatne – zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2015 r.

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 27 listopada 2014 r.) wprowadziła zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wprowadzenia zasad opodatkowania samochodów używanych na potrzeby prywatne pracowników.

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia uzależniona od pojemności pojazdu

Obecnie brakowało przepisu, który jasno regulowałby opodatkowanie używania przez pracowników samochodów firmowych na cele osobiste. W praktyce najczęściej stosowano ceny rynkowe (np. koszt najmu podobnego samochodu) lub stosowano przeliczenia na podstawie tzw. kilometrówki i w taki ustalano kwoty do opodatkowania.

Ustawa o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej wprowadziła wycenę wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu firmowego dla celów prywatnych.

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia uzależniona jest od pojemności pojazdu i wynosi:

  • 250 zł miesięcznie jeśli pojemność silnika nie przekracza 1600 cm3
  • 400 zł miesięcznie, jeśli pojemność silnika przekracza 1600 cm3

W przypadku wykorzystywania samochodu przez pracownika przez część miesiąca, należy przeliczać wartość świadczenia za każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 kwot ustalonych wg pojemności powyżej.

Dotychczasowe regulaminy funkcjonujące w firmach

Pojawiają się pytania o dotychczasowe regulaminy ustalające wartość świadczeń w naturze za używanie samochodów firmowych. Naszym zdaniem jeżeli Spółka będzie chciała skorzystać z nowych przepisów, powinna od 1 stycznia uchylić dotychczasowe regulaminy wewnętrzne. Jeżeli pojawi się konflikt zastosowania przepisu ustawy, a regulaminu wewnętrznego, który wartość świadczenia ustali wyżej, może się zdarzyć, że organy podatkowe w czasie ewentualnej kontroli ustalą za odpowiednie te zasady, które wyżej wyceniają nieodpłatne świadczenia – w opisywanym przypadku wartości wynikające z regulaminów wewnętrznych.

Ryczałt tylko dla zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę

Ustawa wprowadziła wycenę świadczenia w naturze i dotyczy ona tylko pracowników. Nie ma w niej mowy o zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło i zlecenia), powołanie i inne.

Członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania z chwilą powołania go do zarządu. Nie ma tutaj znaczenia data zgłoszenia tego faktu do rejestru sądowego, do którego wpis ma charakter deklaratywny. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania istnieje za okres od powołania go do momentu wykreślenia z rejestru.

Pozostałe kwestie związane z ryczałtem samochodowym

Uważamy, że przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć w koszty podatkowe koszty związane z samochodem użytkowanym przez pracownika na cele prywatne (np. amortyzację samochodu, opłaty leasingowe). Wartość świadczenia za ryczałt samochodowy podlegała będzie oskładkowaniu, ponieważ ze składek zwolnione są ryczałty, a ustawa nie wprowadziła słowa ryczałt, czyli można wnioskować, że opisywana regulacja nie jest ryczałtem, stąd podlega pod ZUS. Zmiany, które tutaj opisujemy nie dotyczą paliwa, jakie pracownik wykorzystuje w jazdach prywatnych. Naszym zdaniem zasadne jest wprowadzić regulamin wewnętrzny i ująć w nim zapis o zakazie użytkowania przez pracowników paliwa przedsiębiorcy na cele prywatne.

Źródło:

  • Ustawa z 7 listopada 2014 o ułatweniu wykonywania działalności gospodarczej

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *