Zakup i sprzedaż bitcoin’ów a podatki

Nie będziemy opisywać tutaj czym jest bitcoin, ponieważ jeśli znalazłeś się na naszej stronie szukając informacji o podatkach to raczej interesuje Cię zakup i sprzedaż bitcoin -ów w ujęciu podatkowym. Jak wiadomo walutę bitcoin możesz kupić w kantorze internetowym lub wydobyć we własnym zakresie. W związku z tym ostatnim ostatnio pojawia się wiele nowych firm, których podstawowym przedmiotem działalności jest wydobywanie bitcon – ów.

Zakup i sprzedaż bitcoin –  kiedy podatek?

Zakup czy wydobycie bitcoin-a nie generuje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym, dopiero sprzedaż waluty i wygenerowany na tej sprzedaży zysku podlega pod podatek dochodowy. Przy ustaleniu dochodu do opodatkowania brane są pod uwagę uzyskane przychody ze sprzedaży kryptowaluty oraz koszty uzyskania tego przychodu. Decydując się na taki przedmiot działalności można rozważyć założenie spółki i opodatkowanie dochodu podatkiem CIT, ale również poprzez jednoosobową działalność gospodarczą i wykazywanie dochodów w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów. W tym artykule interesuje nas zakup i sprzedaż bitcoin – a gdy kryptowalutą zajmuje się spółka z o.o. lub inna.

Bitcoin ryzykowny podatkowo

Jeśli już zdecydowałeś się na działalność w formie spółki musisz wziąć pod uwagę, że sytuacja podatkowa obrotu kryptowalutą nie jest transparentna.  Zakup i sprzedaż bitcoin-a pod kątem podatków, rachunkowości, a nawet aspektu prawnego może budzić wiele wątpliwości. Już w 2013 roku Ministerstwo Finansów uznało, że kryptowaluta bitcoin nie spełnia definicji pieniądza elektronicznego. Otóż bitcoin nie spełnia wymogów określonych w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. W wielkim skrócie- zgodnie z tymi regulacjami wartość bitmonety wynosi zero, gdyż nie doszło do zamiany środków pieniężnych na wartość wirtualną za bitcoin- a. Bitmoneta nie jest walutą, nie stanowi też instrumentu finansowego. Takie stanowisko Ministerstwa z pewnością może mieć znaczenie dla podatkowych rozliczeń.

Jeśli bitcoin nie jest środkiem płatniczym- to czym?

Obrót bitcoinem można uznać za obrót prawami majątkowymi. Można więc zamienić np. towary, inne aktywa spółki na prawa majątkowe w postaci bitcoin-a.

Koszty przy wydobyciu bitcoin-a

Naszym zdaniem jeżeli wydobywanie bitmonety stanowi przedmiot działalności spółki, nie ma przeciwwskazań aby uznać koszty związane z wydobyciem, jako koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży bitcoin-a. Wydobycie kryptowaluty traktujemy analogicznie jako wykonywanie usługi czy obrót towarami. Wydobycie bitcoin-a wiąże się z szeregiem kosztów, główny to zakup odpowiednio mocnego sprzętu, tzw, koparek oraz energia elektryczna. Takie koszty stanowią koszt wytworzenia bitcoin – a. W zasadzie w księgach rachunkowych spółka wykaże wartość kryptowaluty po koszcie wytworzenia, na który składają się koszty bezpośrednie oraz uzasadnione koszty pośrednie.

Zakup bitcoin-a na rynku a wartość w księgach

Polityka rachunkowości powinna opisywać zasady rozliczenia zakupu kryptowaluty. Przy transakcjach wymiany wartością godziwą będzie wartość sprzedaży na dzień wymiany. Po takim nabyciu należy ująć aktyw jako długoterminowe lub krótkoterminowe aktywa. Uznając, że bitcoin to ekwiwalent środków pieniężnych należy zaliczyć go do krótkich aktywów pieniężnych i wycenić w wartości godziwej. Nie powinno być problemu z ustaleniem wartości godziwej na dzień bilansowy, ponieważ występują kantory zajmujące się obrotem bitcoinem. Przy ocenie wartości bitmonety na dzień bilansowy oczywiście uwzględniamy zasadę ostrożności. Póki co przepisy ustawy o rachunkowości nie odnoszą się do rachunkowości takich czy podobnych praw majątkowych. Patrząc jednak na rozwój kryptowalut, spodziewamy się odpowiednich rozwiązań w przyszłości.

Bitcoin w podatku VAT

Przez długi czas nie było jasności czym jest obrót bitmonetą na cele VAT. Jednak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-264/14 z 22 października 2015 rozstrzygnął kwestię. Uznano, iż sprzedaż kryptowalut stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu  VAT, jednak transakcje takie są zwolnione z VAT.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *