Audyt wewnętrzny – co to jest?

Audyt wewnętrzny to niezależna i obiektywna działalność zapewniająca i konsultacyjna mająca na celu dodanie wartości i usprawnienie działalności organizacji. Pomaga organizacji osiągnąć jej cele, wprowadzając systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i poprawy skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania.

 

Do czego służy audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny ma na celu sprawdzenie zgodności czynności wykonywanych, obowiązków i procesów ustanowionych w ramach polityki firmy. Ponadto, audyt ten sprawdzi, czy informacje księgowe są wiarygodne i monitoruje, czy systemy kontroli działają prawidłowo.

 

Kto wykonuje audyt wewnętrzny?

Audytor lub firma audytorska to wykwalifikowana i profesjonalna osoba, lub podmiot z doświadczeniem, który zajmuje się badaniem i analizą danych badanej firmy. Ze swojej strony firma podlegająca temu procesowi musi dostarczyć wszystkie informacje wymagane przez audytorów w celu sprawdzenia, czy działalność, którą wykonali, znajduje odzwierciedlenie w ich księgach. Pod koniec audytu sporządzany jest raport w celu określenia stopnia sprawności i przejrzystości księgowej korporacji.

 

Obowiązki audytora

Firma audytorska ma za zadanie wykonać szereg czynności:

 

 • Przegląd dostarczonych przez firmę raportów z jej księgowości i sprawdzenie, czy jest tożsame z jej działalnością
 • Sprawdzenie efektywności wykorzystania zasobów firmy do realizacji jej celów
 • Musi być niezależny od firmy, aby zagwarantować legalność procesu
 • Pokaże problemy w firmie i często zasugeruje ich poprawę

 

Zalety audytu wewnętrznego

 • Umożliwia kompleksowe i obiektywne sprawdzenie problemów firmy (ponieważ jest wykonywany przez niezależną firmę)
 • Chroni aktywa i interesy firmy przed konkurencją i osobami trzecimi
 • Zapewnia niezależną ocenę systemów zarządzania i organizacji
 • Zapobiega biurokratycznej inercji firm
 • Zwiększa wiedzę kierownictwa o działalności firmy
 • Poprawa wizerunku firmy

 

Wskazówki na udany audyt wewnętrzny

Istnieje kilka kroków, które audytorzy i pracodawcy muszą wykonać, aby audyt wewnętrzny był wykonany prawidłowo.

 • Prognoza

Jako właściciel firmy musisz wcześniej zaplanować wszystkie szczegóły audytu, aby wynik był pozytywny. Osoba odpowiedzialna za firmę, która będzie towarzyszyć audytorowi, musi być w stanie jak najszybciej dostarczyć wszystkie wymagane dane i informacje. Jedną z opcji może być przeprowadzenie ćwiczeń mających na celu wykrycie ewentualnych błędów, a tym samym ich rozwiązanie przed przeprowadzeniem audytu.

 • Eliminacja oczekujących zadań

Przed przeprowadzeniem audytu musimy upewnić się, że nie ma żadnych oczekujących zadań do rozwiązania. Proces audytu nie powinien być pospieszny ani zbyteczny. 

 • Lista kontrolna

Lista to narzędzie bardzo przydatne w procesach audytu, jak również w zwyczajnym codziennym działaniu firmy. Jej zaletą jest to, że jest szybką metodą sprawdzenia dotychczasowych działań. To sposób na uniknięcie ludzkich błędów i ułatwienie komunikacji. W przypadku audytu wewnętrznego można do niej dołączyć niezbędne dokumenty.

Co się dzieje po audycie?

Na podstawie wyników badania audytorzy wewnętrzni oceniają adekwatność i skuteczność działań w firmie. Oceniają również inne aspekty, takie jak etyka i wartości w organizacji, zarządzanie wydajnością, przekazywanie informacji dotyczących ryzyk i kontroli wewnątrz organizacji w celu ułatwienia procesu dobrego zarządzania. Audytorzy wewnętrzni powinni przedstawiać zalecenia mające na celu poprawę tych obszarów, w których zidentyfikowano problemy. Mając kompleksową listę niedociągnięć w naszej firmie, możemy teraz zacząć działać nad jej usprawnieniem.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *