Faktura pusta – art. 108 VAT

Faktura pusta – art. 108 VAT

Korygowanie faktur jest w określonych przypadkach skomplikowane, szczególnie, jeśli powstaje tzw. faktura pusta – art. 108 VAT.

Błędne wystawienie kolejnej faktury do tej samej czynności

Jeżeli wystawiono faktury błędnie – tzn. wystawiono fakturę, a następnie wystawiono kolejną fakturę na tą samą usługę, to znaczy, że ta druga faktura dokumentuje transakcję, która nie nie miała miejsca. A więc ta druga w kolejności faktura stanowi tzw. fakturę pustą z art. 108 VAT.

W związku z tym spółka jest zobowiązana zapłacić VAT wynikający z faktury pustej poprzez wpłatę do urzędu skarbowego i następnie starać się o zwrot.
Do tak wystawionej faktury pustej należy wystawić FV korektę zerującą. Do korekty tej nie trzeba pozyskiwać dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków korekty między stronami, gdyż korekta dotyczy transakcji nieistniejącej.

Faktury, dokumentującej transakcję nieistniejącą oraz korekty wystawionej nieprawidłowo faktury nie wykazuje się w JPK VAT.

[Art. 108  VAT ust. 1 ] “W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.”
Jak wskazano powyżej korygowanie faktur wymaga analizy stanu faktycznego, niezbędna jest analiza czy powstała faktura pusta – art. 108 VAT.
Faktura za usługę dla podatnika z Unii Europejskiej z błędną stawką podatku VAT
Spółka wystawiła fakturę VAT ze stawką VAT podstawową 23% do kontrahenta z Unii Europejskiej. Doszło do błędu w stawce, gdyż sprzedaż usług do Unii Europejskiej wykazuje się ze stawką VAT NP. Spółka zobowiązana będzie do skorygowania stawki VAT poprzez wystawienie faktury korygującej. Faktura korekta w tym przypadku nie wymaga dokumentacji dotyczącej uzgodnienia i  spełnienia warunków między stronami, gdyż dotyczy transakcji zagranicznych.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *