Świadczenia dla pracowników i B2B w VAT, PIT, CIT

Świadczenia dla pracowników

Świadczenia dla pracowników i współpracowników B2B  mogą budzić wątpliwości w VAT, PIT i CIT. Firmy ponoszące wydatki na rzecz tych podmiotów powinny dokonać analizy ryzyk podatkowych. Przyjrzyjmy się poszczególnym podatkom. W przykładowej sytuacji, gdzie firma dokonuje wydatków artykułów spożywczych, usług gastronomicznych na rzecz swoich pracowników i współpracowników. Przyjmijmy również, że celem firmy jest zwiększenie efektywności pracy.

Jak widać świadczenia dla pracowników i B2B w VAT, PIT, CIT należy szczegółowo przeanalizować.

Podatek CIT – analiza kosztów uzyskania przychodu

Należy rozważyć czy wydatki stanowią  tworzenie / poprawę wizerunku firmy. Zgodnie z wyrokiem NSA z 17/06/2013 (2FSK 7.02/11) wydatki, których celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy, są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Jednak zgodnie z  interpretacją ogólną Ministerstwa Finansów z 25/11/2013 w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów: poczęstunek pracowników na szkoleniach nie ma cech reprezentacji. Poczęstunek kontrahentów (kontrahenci i wykonawcy) podczas spotkań biznesowych (drobne art. spożywcze. lunche, drobny poczęstunek itp.) nie mają cech reprezentacji.

W tej sytuacji, powołując się na wyrok NSA oraz interpretację ogólna MF można uznać, iż opisywane wydatki nie stanowią reprezentacji oraz stanowią koszty uzyskania przychodów.

Podatek PIT

Rozważenie czy świadczenia dla pracowników np. świadczenia poczęstunku są przychodem pracowniczym
Zgodnie z wyrokiem TK z 8/07/2014 (K 7/13) przychodem są świadczenia, jeśli łącznie spełnione są warunki:

  • są za zgodą pracownika
  • są w interesie pracownika, a nie w interesie pracodawcy i przyniosły pracownikowi korzyść w postaci aktywa lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść
  • pracownik indywidualnie otrzyma wymierną korzyść

Zakładając, że motywacją firmy jest zwiększenie efektywności pracy należałoby przyjąć, że między innymi o ile świadczenia firmy są w jej interesie, a korzyść dla pracownika nie jest przypisana indywidualnie to nie dojdzie do opodatkowania w podatku dochodowym PIT pracowników.

Podatek VAT

Z przepisów  podatku VAT  nie wynika wprost czy występuje prawo odliczenia czy też powstaje VAT należny od przekazania. Decydować będzie o tym stan faktyczny.
Można posiłkować się poniższymi zasadami:

  1. Zużyte podczas szkoleń, narad, spotkań: kawa, herbata, ciastka, soki. Artykuły te podlegają odliczeniu VAT i nie stanowią podstawy do naliczenia VAT należnego od przekazania.
  2. Integracje pracownicze (dotyczy umów o pracę). Jako stanowiące motywowanie i angażowanie pracowników podlegają odliczeniu VAT i nie stanowią podstawy do naliczenia VAT należnego od przekazania.
    Co do współpracowników innych niż UOP, tj. B2B- sprawa nie jest oczywista. Urzędnik w razie ewentualnej kontroli  może uznać, że doszło do nieodpłatnego świadczenia usług, a te podlegają opodatkowaniu podatkiem należnym (art. 8 ust 2 pkt 2 ustawy VAT).
    Wątpliwość dotyczy też prawa odliczenia podatku naliczonego od tych usług.

Powyższa analiza dotycząca świadczeń dla pracowników oraz B2B w podatkach PIT, VAT i CIT wymaga w naszej ocenie wniosku o interpretację indywidualną, aby uchronić się przed ewentualnymi problemami z fiskusem.

Jeśli interesują Cię również inne artykuły, podobne do Świadczenia dla pracowników i B2B w VAT, PIT, CIT zajrzyj na nasze Publikacje

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *