Opodatkowanie umowy o dzieło zawartej z obcokrajowcem – przykład.

Spółka ABC zawarła z obywatelem Ukrainy umowę o dzieło na wykonanie oprogramowania. W wyniku wykonania dzieła dojdzie do przekazania praw autorskich na spółkę ABC.

  1. Jakie znaczenie ma miejsce wykonywania pracy?

Wykonawca dzieła może wykonywać pracę w Polsce oraz za granicą- na Ukrainie.

Przy umowach cywilno-prawnych nie ma znaczenia gdzie wykonywana jest praca.

Ma to znaczenie przy umowach o pracę - praca wykonywana w Polsce w oparciu o umowę o pracę- zawsze będzie opodatkowana wg PIT oraz oskładkowana w Polsce.

  1. Jak opodatkować takie dzieło? Zakładamy, że mamy do czynienie z nierezydentem.

Tutaj należy zastosować art. 29 PIT. Czyli podatek zryczałtowany z umowy zawartej z cudzoziemcem wyniesie 20%.

Chyba, że pozyskany zostanie certyfikat rezydencji - wówczas będzie można zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Ukrainą i zastosować zapisy tej umowy.

  1. Co na to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Rozważmy 2 przypadki

  1. w umowie mamy przeniesienie praw- zastosujemy art 12 (należności licencyjne) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i podatek będzie wynosił 10%
  2. nie ma przeniesienia praw- tutaj zastosujemy art 21 inne dochody. Ten artykuł mówi o tym, że taka praca będzie opodatkowana na Ukrainie, nie ma podatku w Polsce.

Aby w ogóle mówić o zastosowaniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy posiadać waży certyfikat rezydencji. Certyfikat jest ważny przez rok od daty jego wystawienia.

  1. Dodajmy jeszcze dodatkowe założenie- mamy do czynienia z rezydentem Polski
    Wówczas stosujemy zasady jak dla Polaka- stosujemy ustawę PIT.

Ale skąd mamy wiedzieć czy pracownik z Ukrainy jest rezydentem podatkowym Polski?

Pracownik oświadcza to w oświadczeniu pisząc:

"Oświadczam, iż jestem rezydentem podatkowym Polski zgodnie z przepisami podatkowymi. Posiadam ośrodek interesów życiowych w Polsce oraz przebywam/będę przebywać w Polsce dłużej niż 183 dni. Ponadto mieszkam w Polsce i tutaj mieści się stałe miejsce mojego zamieszkania."

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *