Zasiłek macierzyński dla osób prowadzących działalność jednoosobową – zmiany od 2016 roku

W przepisach ZUS występuje obecnie luka, która pozwala kobietom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą uzyskiwać wysoki zasiłek macierzyński. W wielkim skrócie – aby uzyskać wysoki zasiłek macierzyński sięgający łącznie kwoty ponad 70 tys zł, wystarczy zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wybierając maksymalną podstawę wymiaru i opłacać składkę przynajmniej przez 30 dni (maksymalny koszt składki wynosi ok. 3,5 tys. zł). Dotychczasowe przepisy pozwalały na otworzenie działalności jednoosobowej tuż przed porodem, tylko po to, aby uzyskać wysoki zasiłek macierzyński.

Zgodnie z nowymi przepisami , które wynikają z Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1066) od 1 listopada 2015 roku zasiłek macierzyński będzie liczony na innych zasadach.

Do tej pory podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego uwzględniała tylko okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowią pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorcza mama mogła zgłosić się po raz pierwszy do ubezpieczenia chorobowego na pełny miesiąc tuż przed porodem deklarując jednocześnie maksymalną podstawę wymiaru (tj. 250% prognozowanego średniego wynagrodzenia). W takim przypadku ZUS po urodzeniu dziecka wypłaca zasiłek potrącając 13,71% podstawy wymiaru składki jak również 18% zaliczkę na podatek dochodowy. Przy maksymalnej podstawie ubezpieczenia chorobowego zasiłek macierzyński tuż po urodzeniu dziecka wyniesie ok 7 tys. zł miesięcznie. Wszystko to odbywa się zgodnie z przepisami.

Nowe przepisy, ukracające powyższą praktykę mają zmienić się od 1 listopada 2015 r. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ma stanowić, w przypadku osoby podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż przez 12 miesięcy suma:

  1. przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu 13,71% podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku i
  2. iloczynu 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Jeżeli kobieta urodzi dziecko przed 1 listopada 2015 r. zasiłek macierzyński liczony będzie na starych zasadach, natomiast jeśli poród nastąpi po tym dniu zasiłek macierzyński liczony będzie na nowych zasadach.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *