Podatek u źródła (witholding tax) od usług nabywanych z zagranicy – część 1 – zasady opodatkowania oraz korzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Coraz częściej dokonywane są zakupy z zagranicy, a te mogą generować wystąpienie tzw. podatku u źródła. W wielkim skrócie – pewne zakupy usług z zagranicy powodują, że należy zapłacić dodatkowy podatek w Polsce od tego właśnie zakupu, tzw. witholding tax.

Poniżej krótka charakterystyka tego podatku:

  1. Zasady są następujące – podatek ten pobiera się z faktur zagranicznych m.in. od odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych (licencje), znaków towarów, należności za udostępnienie procesu, użytkowanie know-how, usługi doradcze, księgowe, prawne, reklamowe, badania rynku, zarządzania, kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji, pozyskiwania personelu (szczegółowy wykaz jest w art 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)- stawka podatku jest ryczałtowa i wynosi 20%
  2. Podatek wystąpi też od należności uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne firmy zajmujące się przewozem lotniczym (przeloty samolotem – zakup od kontrahenta spoza Polski) – tutaj podatek ryczałtowy wynosi 10%.

Powyższe wynika z ustawy o CIT (art. 21).

Przy tym podatku do końca stycznia roku następnego składa się dodatkowe deklaracje do US (CIT 8AZ), a do końca marca roku następnego wysyła się informację IFT 2 R do każdego kontrahenta Wiążą się z tym podatkiem poza zobowiązaniami podatkowymi dodatkowe obowiązki ewidencyjne.

W niektórych przypadkach można stawkę podatku obniżyć, jeśli to wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem. Zanim do takiego wniosku dojdziemy, trzeba umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem przeanalizować i ustalić jakie jest to źródło przychodu oraz jak opodatkowane – (umowy te są często nie dopasowane do warunków – nieaktualne, np. niektóre pochodzą z lat 70, przez co ich analiza jest trudna). Żeby zastosować umowę, trzeba posiadać certyfikat rezydencji (odpowiedni dokument wydany przez władze podatkowe państwa kontrahenta) ważny na dzień wypłaty należności. Bez certyfikatu rezydencji stosuje się stawkę 20% lub 10% podatku).

Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wiąże się dla księgowości z dodatkowym nakładem pracy, a niekiedy niestety przepisy są tak niejasne, że trzeba skorzystać również z opinii doradcy podatkowego.

W praktyce, przy tym podatku mogą wystąpić następujące problematyczne kwestie:

  • kontrahenci nie przedstawiają certyfikatów, nie można zastosować wówczas zwolnień, czy obniżenia podatku
  • często polskie spółki płacą dodatkowy podatek w wysokości np. 20% należności w Polsce ponieważ kontrahent z zagranicy nie obniża swoich należności (co do zasady podatek ten powinien być zawarty w cenie, tzn. jeśli kupujemy usługę od A z zagranicy za określona kwotę to powinniśmy zapłacić A kwotę pomniejszoną o należny podatek, który zobowiązani jesteśmy odprowadzić do polskiego urzędu skarbowego. Część kontrahentów jednak nie akceptuje takiego rozwiązania i żąda 100% płatności za należność – czyli płacimy na rzecz kontrahenta całą kwotę należności –> w konsekwencji ponosimy koszt usługi plus dodatkowy podatek.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *