Podatek u źródła (witholding tax) od usług nabywanych z zagranicy – część 2 – zasady opodatkowania oraz korzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Poniżej przykładowa analiza kilku rodzajów usług z wybranymi krajami, z którymi Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 1. Usługi reklamowe z Google Irlandia – wystąpi zwolnienie z podatku u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  Umowa z Irlandią nie wymienia usług reklamowych jako podlegających opodatkowaniu w Polsce, stąd przy posiadaniu certyfikatu rezydencji, można zastosować zwolnienie na podstawie art. 7 lub 22 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Irlandią. Należy jednak sporządzić deklarację IFT 2R i wykazać obroty z kontrahentem (termin złożenia deklaracji do końca marca roku następnego)
 2. Zakup licencji od Microsoft Irlandia (przy czym licencje są wykorzystywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa, nie dochodzi do przeniesienia praw) – wystąpi zwolnienie z podatku u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  W przypadku licencji na własne potrzeby, o ile nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich można zastosować zwolnienie. Należy sporządzić deklarację IFT 2R i wykazać obroty z kontrahentem (termin złożenia deklaracji do końca marca roku następnego)
 3. Zakup licencji od Microsoft Irlandia (przy czym licencje są odsprzedawane dalej, dochodzi do przeniesienia praw) – nie można zastosować zwolnienia z podatku u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.Dochodzi do opodatkowania na bazie art. 12 umowy (należności licencyjne).
  Jeżeli z warunków umowy z kontrahentem wynika, że doszło do przeniesienia praw autorskich na nabywcę to stosuje się podatek 10% od kwoty brutto należności.
 4. Zapłata do Microsoft Irlandia za składkę członkowską – składki członkowskie nie są wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Nie stosuje się w tym przypadku przepisu art. 21 UPTP. Ciekawa interpretacja: ILPB3/423-247/09-7/MM
 5. Zakup programów komputerowych od firmy wytwarzającej oprogramowanie z Wielkiej Brytanii (przy czym licencje na te programy są odsprzedawane dalej, dochodzi do przeniesienia praw) – nie można zastosować zwolnienia z podatku u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jednak dochodzi do zmniejszenia podatku.
  Jeżeli z warunków umowy z kontrahentem wynika, że doszło do przeniesienia praw autorskich na nabywcę to stosuje się podatek 5% od kwoty brutto należności.
 6. Zakup programów komputerowych od firmy wytwarzającej oprogramowanie z Włoch (przy czym licencje na te programy są odsprzedawane dalej, dochodzi do przeniesienia praw) – nie można zastosować kompletnego zwolnienia z podatku u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  Jeżeli z warunków umowy z kontrahentem wynika, że doszło do przeniesienia praw autorskich (np. udzielanie dalszych sublicencji) na nabywcę to stosuje się podatek 10% od kwoty brutto należności.
 7. Zakup usług doradczych, konsultingowych od firmy wytwarzającej oprogramowanie z Włoch.
  Usługi takie nie są wymienione wprost w umowie z Włochami, stąd stosuje się art. 7 tej umowy, tj. zyski przedsiębiorstw. Podatek powstaje w kraju odbiorcy należności. Aby doszło do zwolnienia należy posiadać certyfikat rezydencji, występuje obowiązek złożenia IFT 2R.
 8. Zakup usług doradczych, konsultingowych od firmy ze Stanów Zjednoczonych
  W tym przypadku, jeśli jesteśmy w posiadaniu certyfikaty rezydencji kontrahenta zwolnienie wystąpi, ponieważ jest to usługa doradcza nie wymieniona w umowie jako podlegająca podatkowi u źródła.

Założenia do każdego przypadku są następujące- aby zmniejszyć podatek lub skorzystać ze zwolnienia należy posiadać certyfikat rezydencji na dzień wypłaty należności oraz odbiorca należności nie może mieć zakładu w Polsce.

Do końca stycznia składa się CIT 10Z, do końca marca IFT 2 R dla każdego kontrahenta. Podatek płatny jest do 7 dnia następnego miesiąca po dniu zapłaty za należność.

Bardzo często przy temacie podatku u źródła pojawia się szereg wątpliwości (w tym np. identyfikacja z jaką dokładnie usługą mamy do czynienia i w którą część umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem się ona wpisuje). Żeby uniknąć tych wątpliwości w interpretacji przepisów, najlepiej wystąpić o interpretację indywidualną, ewentualnie zrobić dodatkową analizę podatkową przez doradcę podatkowego.

Podstawa prawna:

 • Art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Włochami, Irlandią, Stanami Zjednoczonymi, Wielka Brytanią

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *