Zastosowanie preferencyjnej stawki 0% w eksporcie i WDT

Przedsiębiorca eksportujący towary poza terytorium Unii Europejskiej może zastosować preferencyjną stawkę VAT 0% pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej wywóz. Katalog dokumentów wywozowych określony jest w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT, są to:

1) dokument w formie elektronicznej komunikat IE 599 albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu, <IE 529 jest dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie procedury wywozu>

2) SAD – zgłoszenie wywozowe w formie papierowej  złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy WDT, aby móc zastosować stawkę 0%  przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej zobowiązany jest posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do zagranicznego kontrahenta. Wymóg ten opisany został w art. 42 ust. 2 ustawy o VAT.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *