Faktury VAT od 1 stycznia 2014 r. Ustawa o podatku od towarów i usług – zasady wystawiania faktur VAT. Nowelizacja ustawy o VAT 2014 – część 1

Najważniejsze informacje dotyczące wystawiania faktur w roku 2014.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), od 2014 roku zasady wystawiania faktur zostały przeniesione bezpośrednio do ustawy o VAT. Poniżej prezentujemy krótki wykaz zasad wystawiania faktur. Opracowanie zawiera przede wszystkim: elementy jakie powinna zawierać faktura VAT od 1 stycznia 2014, terminy wystawiania faktur, zasady wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących.

Faktury mogą wystawiać również podatnicy VAT zwolnieni.

  1. Faktura powinna zawierać:
   1. datę wystawienia,
   2. kolejny numer (nadany w ramach jednej lub kilku serii), który jednoznacznie identyfikuje fakturę,
   3. imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
   4. NIP sprzedawcy i nabywcy,
   5. datę dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi, jeżeli data jest różna od daty wystawienia,
   6. w przypadku otrzymania zaliczki – datę otrzymania zapłaty (obowiązek wystawienia faktury w przypadku otrzymania zaliczki nie dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów),
   7. nazwę towaru / usługi,
   8. miarę i ilość towaru / usługi,
   9. cenę jednostkową towaru / usługi (netto),
   10. kwoty wszelkich opustów i obniżek (jeżeli nie uwzględniono w cenie),
   11. wartość towarów / usług (netto),
   12. stawkę podatku,
   13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
   14. kwotę podatku VAT od wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku,
   15. kwotę należności ogółem.
  2. Dodatkowo:
   1. Faktury wystawione przez podatników kasowych zawierają wyrazy „metoda kasowa”
   2. W przypadku sprzedaży, dla której podatnikiem jest nabywca (np. świadczenie usług poza terytorium kraju) na fakturze należy umieścić określenie „odwrotne obciążenie”
   3. W przypadku sprzedaży zwolnionej lub dokonywanej przez podatnika zwolnionego na fakturze należy wskazać podstawę prawną (np. przepis ustawy lub innego aktu) zwolnienia.
  3. Faktura może nie zawierać:
   1. W przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro – imion i nazwisk / nazwy oraz adresu nabywcy, miary i ilości towarów/ usług, ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, wartości sprzedaży z podziałem na stawki VAT , kwoty podatku z podziałem na stawki.

Warunkiem jest zawieranie danych pozwalających określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek.

 

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *